BFSN Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge

Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge - BFSN

BFSN ble stiftet 13. juni 1977, og er en landsomfattende organisasjon eid og finansiert av medlemsbedriftene. Medlemmene er ledende næringsdrivende som arbeider innen utstyr og tjenester til storkjøkkenmarkedet i Norge.

Medlemmenes leveranser og tjenester er alt fra innredninger, teknisk utstyr for tilberedning, transport og oppbevaring av mat og drikke, oppvaskmaskiner, porselen/ glass/ bestikk etc., rengjøringsmidler og hygieneutstyr, datatjenester samt planløsning og konsulenttjenester. Medlemsbedriftene representerer hovedtyngden av leveranser i Norge.

Opptaksvilkår, vedtekter, regler og BFSN sitt arbeid har som målsetting å skape trygghet for de storkjøkkenbrukere og kunder som benytter BFSN sine medlemsbedrifters varer og tjenester.

Denne hjemmesiden har to hovedområder. Denne siden er tilgjengelig for alle, og den har videre tilgang i kolonnen til venstre. Det finnes blant annet oversikt over bransjens leverandører med linker direkte til deres hjemmeside og mail. Det andre hovedområdet er medlemsbedriftenes passordbeskyttede medlemsområde.

Siste nyhete på denne siden er BFSN Data Bransjeløsning. Se videre tilgang via egen fane over.