BFSN Kursportal

På denne siden kan du bestille e-læringskurs som vi tilbyr i samarbeid med kurs leverandøren Trainor. Faktura for bestilling av kurs blir fakturert til medlemsbedriften i BFSN.

Her finner du sikkerhetskurs som du er pålagt å oppdatere jevnlig.

Elsikkerhet ved til- og frakobling av elektrisk utstyr klasseromskurs

Nødvendig elsikkerhetsopplæring for personell med fagbrev i ikke-eletrofag.

 

Les mer...