BFSN Kursportal

På denne siden kan du bestille e-læringskurs som vi tilbyr i samarbeid med kurs leverandøren Trainor. Faktura for bestilling av kurs blir fakturert til medlemsbedriften i BFSN.

Her finner du sikkerhetskurs som du er pålagt å oppdatere jevnlig.

HMS ved bruk av arbeidsutstyr E_læring

Målgruppe:

Alle som trenger dokumentert sikkerhetsopplæring på farlig arbeidsutstyr.

Språk:   

Kurset inneholder disse emnene:

●   Bruk av arbeidsutstyr
●   Arbeidsområder og krav til personell
●   Risikovurdering
●   HMS, ulykker og ansvar
●   Direkte og bakenforliggende årsaker til ulykker
●   Aktuelle lover og forskrifter
●   Øvingsoppgaver
●   Avsluttende test

Les mer...