BFSN Kursportal

På denne siden kan du bestille e-læringskurs som vi tilbyr i samarbeid med kurs leverandøren Trainor. Faktura for bestilling av kurs blir fakturert til medlemsbedriften i BFSN.

Her finner du sikkerhetskurs som du er pålagt å oppdatere jevnlig.

Adgang til elektriske anlegg e-læring

Tenker du på sikkerhet når du utfører arbeidet ditt i elektriske anlegg? Hold deg oppdatert slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare.

Målsetning:

Øke sikkerheten for ansatte som har adgang til elektriske anlegg, slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare ved opphold i lav- og høyspenningsanlegg.

Målgruppe:

Personer som har nøkkel og selvstendig adgang til områder med elektriske farer for å utføre visuell inspeksjon eller annet arbeid innenfor låste elektriske anlegg.

Eksempelvis teleansatte, brøytemannskap, måleravlesningspersonell, rengjøringspersonell eller annet vedlikeholdspersonell. Kurset er også aktuelt for personale som utfører gressklipping, maling, snekring og annet bygningsmessig vedlikehold inne på avlåste lav- og høyspenningsområder. Kurset er også egnet for elektroingeniører og annet personell som skal ha adgang til begrenset område med elektriske farer. Språk:  

 

Kurset inneholder disse emnene:

●   Faremomenter i høyspenningsanlegg
●   Faremomenter i lavspenningsanlegg
●   Ansvar og planlegging
●   Opptreden i lav- og høyspenningsanlegg
●   Adgang til lav- og høyspenningsanlegg
●   Dokumentasjon, sikkerhetskort
●   Beredskap

I tillegg til kurset må det gjennomføres en praktisk opplæring i de aktuelle anleggene.

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk oppdatering i henhold til § 7 i FSE.

Veiledende pris fra leverandør Kr 510,- BFSN tilbyr dette kurset til våre medlemmer for kun Kr 486,- 
Du bestiller kurs ved å sende navn på deltaker, telefonnummer, epost til oss i BFSN@bfsn.no så oppretter vi en profil til dine deltakere for å gjennomføre kurset.  
Adgang til elektriske anlegg BFSN kurstilbud