BFSN kursportal

 

 

Elsikkerhet ved til- og frakobling av elektrisk utstyr klasseromskurs

Målsetning:

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått nødvendig elsikkerhetsopplæring, slik at de kan anses som kvalifiserte for å utføre begrensede typer til- og frakoblinger av elektrisk utstyr.

Målgruppe:

Personell med relevant fagbrev i ikke-elektrofag i henhold til FEK § 6 med veiledning.

 

Kurset inneholder disse emnene:

●   Grunnleggende elektroteknikk
●   Elsikkerhetsforståelse
●   Ohms lov
●   Elektrisk utstyr
- Generelt om elektromotorer
●   Forskrifter fra DSB
●   FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
●   FSE - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
●   Informasjon om relevante forskrifter fra Arbeidstilsynet
●   Instruks for til- og frakobling av lavspenningsmotorer
●   Arbeid på frakoblet anlegg
●   Arbeid nær ved spenningssatte deler
●   Låseprosedyre
●   Servicebrytere, sikringer og motorvern
●   Fordelingssystemer (IT, TT og TN)
●   Kortslutningsstrømmer
●   Bruk av verneutstyr
●   Bruk av ulike måleinstrumenter til
●   Spenningsprøving
●   Isolasjonstesting
●   Hvilke krav stilles det dersom en bytter ut en motor med en ny
●   Motorene byttes med identiske
●   Hva må gjøres dersom motoren må byttes ut med en som ikke er lik

Veiledende pris fra leverandør Kr 11.950,- BFSN tilbyr dette kurset med rabatt til våre medlemmer pristilbud på Kr 10.700,- 
Du bestiller kurs ved å sende navn på deltaker, telefonnummer, epost til oss i BFSN@bfsn.no så oppretter vi en profil til dine deltakere for å gjennomføre kurset.  
Elsikkerhet ved til- og frakobling av elektrisk utstyr BFSN kurstilbud