BFSN kursportal

 

 

Førstehjelp ved strømulykker E-læring

Målsetning:

Øke førstehjelpskompetansen ved strømskader, slik at du vet hvordan du skal opptre i en ulykkessituasjon.

Målgruppe:

Personer som arbeider i og vedlikeholder elektriske anlegg. Språk:    

Kurset inneholder disse emnene:
●   Opptreden og akuttvurdering av den skadede
●   Akutte og kroniske skader etter strømulykker
●   Førstehjelp ved elektriske skader og brannskader
●   Prosedyre ved hjertestans


Du får nødvendig teoretisk opplæring til å kunne utføre førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm. For at du skal være kompetent til å yte førstehjelp ved strømulykker, må du i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen få øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon).

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk opplæring i førstehjelp ved strømulykker, med unntak av hjerte-lunge-redning (HLR). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.
Veiledende pris fra leverandør Kr 250,- BFSN tilbyr dette kurset til våre medlemmer for kun Kr 212,- 
Du bestiller kurs ved å sende navn på deltaker, telefonnummer, epost til oss i BFSN@bfsn.no så oppretter vi en profil til dine deltakere for å gjennomføre kurset.  

 

Førstehjep ved strømmulykker BFSN kurstilbud