BFSN kursportal

 

 

FSE Instruert personell med førstehjelp E-læring

Målsetning:

Kurset skal sette instruert personell i stand til å oppfatte risiko og unngå elektriske farer. Dette skal bidra til å øke sikkerheten for deg og dine kollegaer slik at dere har en trygg arbeidsplass uten personskader.

Målgruppe:

Skiftledere, driftsoperatører, prosessoperatører, maskinoperatører, vaktmestere, lærere og vedlikeholdspersonell av forskjellige slag. Servicepersonell, butikkansatte og bønder eller driftspersonell i landbruket er også aktuelle grupper. Språk:  

Kurset inneholder disse emnene:

●   Organisering og adgangsregulering
●   Elektriske farer og skader
●   Risiko og adferd
●   Hva har du lov til å utføre og når skal du tilkalle elektriker?
●   Teknisk opplæring
●   Teoretisk førstehjelp, strømskader

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk opplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 84 og FSE. Det må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det elektriske utstyret vedkommende vil få adgang til. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.

Kurset inneholder teoretisk opplæring i førstehjelp ved strømulykker, med unntak av hjerte-lunge-redning (HLR). Det er viktig at du i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen får øvelse i HLR (munn- til munn og hjertekompresjon).
Veiledende pris fra leverandør Kr 690,- BFSN tilbyr dette kurset til våre medlemmer for kun Kr 595,- 
Du bestiller kurs ved å sende navn på deltaker, telefonnummer, epost til oss i BFSN@bfsn.no så oppretter vi en profil til dine deltakere for å gjennomføre kurset.  
 

e-læring BFSN kurstilbud FSE for instruert personell