BFSN kursportal

 

 

Varme arbeider - sertifisering e-læring

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse.

Målsetning:

Kurset skal bidra til å gi den som utfører varme arbeider nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider.

Målgruppe:

Personer som skal utføre varme arbeider.

Eksempler på varme arbeider er sveising, skjæring, sliping, vinkelsliping, lodding, taktekking med åpen flamme eller varmluftsverktøy og annen bruk av åpen ild. Språk:   

 

Kurset inneholder disse emnene:

●   Bakgrunn for innføring av sertifiseringsordningen
●   Reduksjon av branner
●   Offentlige lover og forskiringsselskapenes krav
●   Brannteori som branntrekanten, brennbarhet, forbrenningshastighet, brannfaser og brannspredning.
●   Brannslokkingsmetoder
●   Beredskap og førstehjelp
●   Bruk av gasser
●   Risikovurdering
●   Tiltak før det varme arbeidet starter
●   Brannvakt
●   Ansvar ved varmt arbeid


Kurset avsluttes med en eksamen. Når eksamen er bestått og vi har mottatt dokumentasjon fra virksomheten på at du har gjennomført en slokkeøvelse, får du tilsendt sertifikat for varme arbeider. Slokkeøvelsen må være gjennomført i løpet av de 2 siste årene eller 3 måneder etter gjennomført kurs.

Sertifikatet er gyldig i Norden i 5 år før det må fornyes.

Informasjon

Tilbakemeldinger fra gjennomførte slukkekurs skal senest sendes oss 3 - tre - måneder etter avsluttet kurs.
VIKTIG INFORMASJON:
Etter den 1. januar 2020 er sikkerhetsforskriften oppdatert og denne følger vedlagt her - det er viktig at du gjør deg kjent med denne.
Når kurset er fullført og du har levert bevis på gjennomført slukkeøvelse vil du få utstedt et digitalt sertifikat via Norsk Brannvernforenings mobilapp "Bvis".
Veiledende pris fra leverandør Kr 1.720,- BFSN tilbyr dette kurset til våre medlemmer for kun Kr 1.600,- 
Du bestiller kurs ved å sende navn på deltaker, telefonnummer, epost til oss i BFSN@bfsn.no så oppretter vi en profil til dine deltakere for å gjennomføre kurset.  
Varme arbeider - sertifisering BFSN kurstilbud