BFSN Seniorer: Informasjon og Aktiviteter

BFSN Seniorer og senioraktiviteter

I desember i fjor var det noen av bransjens seniorer som i samarbeid med BFSN arrangerte en liten sammenkomst og påfølgende lutefisklag på restaurant Gamle Rådhus i Oslo. Dette var vellykket, og det ble besluttet å gjenta seniortreff og lutefisklag.

Les mer...

BFSN Seniorkomite

Før jul var 15 seniorer på et arrangement sammen med styret med blant annet en hyggelig og vellykket lutefiskmiddag. Da ble det besluttet å etablere en komite med følgende personer:

Les mer...

BFSN etablerer møteplass for storkjøkken seniorer:

BFSN etablerer møteplass for storkjøkkenseniorer:

BFSN er privilegert med en stadig større gruppe, med aktive seniorer fra bransjen. I denne anledning gjennomførte vi før jul, ett lutefisklag for seniorer, og her var det både godt oppmøte og god stemning. Under samlingen kom det frem ønsker og forslag om å etablere en seniorkomite, som skal legge frem planer for faglige og sosiale aktiviteter for de som har jobbet i bransjen gjennom mange år.

Les mer...