BFSN Data

 

Data Bransjeløsning

BFSN har over lang tid arbeidet med en egen data bransjeløsning. Allerede ved årsmøtet i 2008 ble ideer lansert. I 2011 og 2012 er det arbeidet med dette temaet i komiteer, i styret og administrasjonen, og det er innhentet tilbud/ forslag fra flere aktuelle dataleverandører. Årsmøtet 2012 besluttet etter anbefaling fra styret at BFSN etablerer BFSN Data Bransjeløsning. Det norske programvareselskapet Smart-tech AS er valgt som løsningsleverandør for den nye felles IT-plattformen. Medlemsbedriftene i BFSN får med dette en løsning som gir ny funksjonalitet, effektiv dataflyt, moderne kundesystem mm. Løsningen er fullt mobil og kan integreres mot ulike økonomisystemer, nettbutikker mm. Løsningen ble satt i drift 1. oktober 2012.

 

BFSN har enebruksrett som innebærer at kun medlemmer av BFSN benytter denne løsningen i storkjøkkenbransjen i Norge mot sine kunder og leverandører. Hver medlemsbedrift kontrollerer sine data 100 %, og utveksler kun data med de en selv velger. Det er eget brukergrensesnitt hvor hver bedrift setter egne innstillinger og tilganger.

KORT OM DE TRE HOVEDKOMPONENTENE I LØSNINGEN

 

BRANSJEPLATTFORM

En felles databaseløsning som gjør det mulig å utveksle elektronisk informasjon med kunder og leverandører, jobbe mobilt og papirløst, sette sammen og bruke data fra flere kilder, redusere administrasjon og kostnader. Klargjort for å møte fremtidige krav.- Hente/sende/lagre/utveksle/administrere produktdata, skjemaer, bilder, kundeinformasjon, avtaler, garanti mm. - Hente/sende/lagre/utveksle/administrere service og tjenester. - Kople sammen data fra flere databaser, f.eks. live datautveksling med kundens system, leverandørers varelager, underleverandørers servicesystem mm. - 100 % kontroll over egne data utveksling settes opp individuelt og fleksibelt.

- Løsningen er standardisert for Mamut og Visma, samt kommer med full dokumentasjon (API) som enkelt gjør det mulig å integrere med andre systemer. - Webportal for BFSN internt, med standard verktøy, regelverk etc.

KUNDEPORTAL

Gir sluttkunder tilgang til en rekke funksjoner som forenkler og gir økt serviceopplevelse. Kunden kan via web eller med mobilen enkelt gjøre «alt» med noen få trykk og få umiddelbar og oppdatert respons fra systemet. Kunden vil få mye bedre totaloversikt. Kundeportalen er web-basert og kan også benyttes på smart-mobiler. Hovedfunksjonene kundene kan benytte er: - Maskinoversikt over egne maskiner med servicehistorikk. Direkte bestilling av service, deler og forbruksprodukter. Bilder, maskin- registrering med QR-koding, manualer, instruksjoner, dele-tegninger, delenumre. - Service - Bestille service. Mer-bestilling (deler og forbruksprodukter). - Kalender - se hva som er planlagt av service og vedlikehold. - Info - hjelp og manualer. Deletegninger, delenummer, instruksjoner.

SERVICESYSTEM

Servicesystemet smart-service er utviklet spesielt med tanke på BFSN-bedrifters behov og hverdag. Smart-service er web-basert og kan benyttes enkelt på smart-mobiler og via mobilnettet. Kunden kan signere godkjent eller bekrefte mottatt leveranse direkte i systemet (på mobilskjermen) og skjemaer som f.eks. leverandørgaranti, sikkerhets-dokumentasjon mm fylles ut enkelt rett på skjermen og direkte inn i databasen. Tekniker/installatør/selger kan via web eller med mobilen enkelt gjøre «alt» med noen få trykk og få umiddelbar og oppdatert respons fra systemet. Avansert, men enkelt - med video rett fra/til mobilen mm. -Servicehåndtering - registrere service, gi support. - Planning - planlegging av service, support, vedlikehold og bestillinger. - Utføre service - Tilgang til manualer, spesifikasjoner, reservedelstegninger, lagerstatus. - Dokumentasjon av utført arbeid med mulighet for bilder og utfylling av elektroniske skjema. - Elektronisk signatur. - Kunder og ordre - håndtering av kunder, kontakter, ordre og fakturaunderlag. - Varer - Administrasjon av varekategorier, reservedeler, lager og bestillinger. - Maskiner - Administrasjon av maskiner. - Løsningen er standardisert for Mamut og Visma, samt kommer med full dokumentasjon (API) som enkelt gjør det mulig å integrere med andre systemer.


 

QR kode og merketiketter

I vår Data Bransjeløsning vil vi kunne utnytte QR-kode muligheten til fulle. I Servicesystemet vil leverandør, servicemedarbeider og kunde arbeide smart og effektivt med QR kode som viktig element.

Det vil være gunstig å forsyne storkjøkkenapparater og utstyr med etiketter med de nødvendige opplysninger. QR-koden vil kunne gi alle opplysninger om firma, om dette spesifikke utstyret etc. Det er du selv som bestemmer hvilke informasjoner du skal gi til hvilke brukere. Service kan bestillesi dette systemet, man kan få full historikk osv. 

Vi har innhentet tilbud på merkeetiketter fra en rekke leverandører. En aktuell leverandør er Barcom Labelling AS som har laget etiketter for flere av våre medlemsbedrifter. Bestillingsskjema som du kan fylle ut og sende dit sammen med din logo finner du her.

Produsentavtale

Produsentavtale for nedlasting

Skjema for produsentavtale (PDF)