BFSN Seniorer: Informasjon og Aktiviteter

BFSN etablerer møteplass for storkjøkken seniorer:

BFSN etablerer møteplass for storkjøkkenseniorer:

BFSN er privilegert med en stadig større gruppe, med aktive seniorer fra bransjen. I denne anledning gjennomførte vi før jul, ett lutefisklag for seniorer, og her var det både godt oppmøte og god stemning. Under samlingen kom det frem ønsker og forslag om å etablere en seniorkomite, som skal legge frem planer for faglige og sosiale aktiviteter for de som har jobbet i bransjen gjennom mange år.

Les mer...