BFSN Seniorer: Informasjon og Aktiviteter

BFSN etablerer møteplass for storkjøkken seniorer:

BFSN er privilegert med en stadig større gruppe, med aktive seniorer fra bransjen. I denne anledning gjennomførte vi før jul, ett lutefisklag for seniorer, og her var det både godt oppmøte og god stemning. Under samlingen kom det frem ønsker og forslag om å etablere en seniorkomite, som skal legge frem planer for faglige og sosiale aktiviteter for de som har jobbet i bransjen gjennom mange år.

Den 24 januar gjennomførte seniorkomiteen i BFSN sitt aller første møte, for å planlegge arbeidet fremover.

Komiteen består av: (foto BFSN) foran fra venstre, Halfdan Bryn, Arne Dalseng. Bakre rekke fra venstre, daglig leder i BFSN Joe Harald Strand og Rudi Becsan.

BFSN sekretariatet bidrar i komiteen med tilrettelegging og koordinering av informasjon, og har etablert en egen seniorside på www.bfsn.no . Kanskje du eller noen du kjenner, ønsker å delta? Bli uansett med å spre budskapet, og send oss gjerne en beskjed bfsn@bfsn.no om du vil være med.

Senior komite