BFSN Seniorer: Informasjon og Aktiviteter

BFSN Seniorer og senioraktiviteter

I desember i fjor var det noen av bransjens seniorer som i samarbeid med BFSN arrangerte en liten sammenkomst og påfølgende lutefisklag på restaurant Gamle Rådhus i Oslo. Dette var vellykket, og det ble besluttet å gjenta seniortreff og lutefisklag.

Neste BFSN senior lutefisklag blir avholdt på restaurant Gamle Rådhus, Nedre Slottsgate 1, Oslo den 13, desember 2018 kl. 20:15

 Vi vil senere komme tilbake med nærmere informasjoner om eventuelt samling før vi går til Gamle Rådhus. Men som vi alle vet så må man være tidlig ute for å sikre seg plass. En del plasser er derfor reservert, flere kan reserveres om vi ikke drøyer for lenge. Derfor vil vi ha din påmelding snarest mulighit til BFSN eller til Arne Dalseng, arne.dalseng@outlook.com, tlf. 911 83 033.

Seniorkomiteen har etter desembermøtet 2017 hatt tanker og diskusjoner om andre aktuelle arrangementer. Forespørsler er gjort til en del av dere, men vi har ingen nye forslag og innspill. Det arbeides nå noe med å forsøke å skaffe billetter til et arrangement under messearrangementet Foodscape på Norges Varemesse, Lillestrøm 10. – 11. 0ktober 2018. Eventuelt kommer vi nærmere tilbake til dette. Noe annet som har vært nevnt er tur til neste Milanomesse høsten 2019. Vi ønsker oss veldig gjerne kommentarer og forslag til aktuelle aktiviteter fra deg!

Annet som komiteen har arbeidet med er å prøve å få til er en så oppdatert navneliste på BFSN seniorer som mulig. Det er jo en kontinuerlig jobb. Vi trenger din hjelp til dette. Vær så snill og tenk på de aktuelle navn og ta kontakt med BFSN eller til Arne om dette!

Til slutt i denne omgang vil vi utrykke ønske og håp om at det står greit til, at sommeren har vært fin og alt det beste for tiden framover!

  

BFSN seniorer inviteres til lutefisklag