BFSN Seniorer: Informasjon og Aktiviteter

BFSN Seniorkomite

BFSN Seniorkomite

 

Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge – BFSN har besluttet å gjøre tiltak for å skape et fellesskap med aktiviteter for bransjens seniorer.

 

Før jul var 15 seniorer på et arrangement sammen med styret med blant annet en hyggelig og vellykket lutefiskmiddag. Da ble det besluttet å etablere en komite med følgende personer:

     

Halfdan Bryn, mail halfdanb@online.no, tlf. 908 44 014    

Rudi Becsan, mail rudi.becsan@getmail.no, tlf. 901 85 451

Arne Dalseng, mail arne.dalseng@outlook.com, tlf. 911 83 033

Joe Harald Strand, leder av BFSN, mail joe.harald.strand@bfsn.no, tlf. 950 95 538

 

Komiteen igangsetter nå et arbeid for å få oversikt over aktuelle seniorer med adresser, mail og telefon slik at disse etter hvert kan få nødvendige informasjoner om det videre arbeid, kan gi sine innspill til ønsker for aktiviteter som ekskursjoner, faglige samlinger, messebesøk, hyggelige samvær etc. Det videre arbeid for komiteen vil selvfølgelig være helt avhengig av oppslutning og interesse fra de aktuelle seniorer.

 

BFSN har allerede på sin hjemmeside www.bfsn.no et eget område der de som ønsker det vil finne opplysninger i tillegg til det BFSN vil sende ut pr. mail.

 

Fint om vi hører fra deg. Vennligst gi tilbakemelding til meg eller en av de andre i komiteen på mail eller telefon.

 

Senior komiteen

 

 

BFSN Seniorer