BFSN Seniorer: Informasjon og Aktiviteter

Seniortreff/ Lutefisklag 14 desember 2017

BFSN har en aktiv seniorgruppe som har valgt å holde kontakten etter mange år i bransjen. Den 14 desember ble seniorgruppen invitert til å delta på avsluttning av BFSN styrets juleavslutning. Hele 15 seniorer deltok og møtet resulterte i at det ble nedsatt en komite for å organisere aktiviteter fremover.

Komiteen består av:

Halfdan Bryn, Arne Dalseng, Rudi Becsan.

  

Seniorer Lutefisklag 2017