Brannveileder for storkjøkken

BFSN brann veileder for storkjøkken

Vårt mål med veilederen for utstyr med særdeles brannrisiko, er å bistå eier, bruker eller den som har tenkt å anskaffe slikt utstyr. Antallet branner som er forårsaket av kull eller vedfyrte griller/ ovner har dessverre økt betydelig, de siste årene. Vi håper at denne veilederen vil bidra til at du tar dine forhåndsregler, for en sikker drift og mindre brannrisiko. Husk at det alltid er du som eier av utstyret som har ansvaret for sikker og riktig bruk av ditt kjøkkenutstyr

Les mer...

Ventilasjon

Her finner du mer om ventilasjon i storkjøkken 

Les mer...

Risikoklassifisering i ditt kjøkken

Her finner du skjemaet som du kan laste ned og lage din vurdering av ditt kjøkken. 

Risiko «oversettes» ofte med fare. Vi kan definere risiko som fare for at noe skal oppstå eller skje. For å kunne beskrive hvor farlig noe er, må risiko defineres.

Risiko uttrykker en antagelse om hvor stor sannsynlighet det er for at en uønsket hendelse eller tilstand kan gi skade – og en antagelse om hvilke skader og helseplager det kan gi. Det vil si hvilke konsekvenser dette kan medføre. Risikovurdering har også vært kalt med en kanskje riktigere betegnelse ”konsekvensutredning”.

En risikovurdering i sin enkleste form er å liste opp det som kan gå galt og det som er helseskadelig og deretter diskutere hvor galt kan det gå hvis det går galt. Til sist hvordan kan vi unngå at det skjer, eller kan vi gjøre noe slik at skaden blir mindre hvis det skjer.

 

Les mer...

Brann i storkjøkken restaurant

Her kan du lese mer om de brann tilfellene som er oppstått i forbindelse med storkjøkken og restaurant.  

Les mer...

Installasjonskontroll

NB du må ikke benytte utstyr med økt brann/ ulykkesrisiko uten att det medfølger opplæring, eller tilbud om fagkyndig montering fra leverandøren. 

Les mer...

Egenerklæring

En egenerklæring bør være ett kontroll skjema som du og leverandør sammen bør gå gjennom før du tar i bruk utstyr med særlig brannrisiko. 

Les mer...

Daglig bruk og vedlikeholdsrutiner

Her finner du forslag til hvordan du kan innarbeide gode rutiner for daglig bruk, vedlikehold og ettersyn.  

Les mer...

Lover og forskrifter

Her kan du lese mer om lover og forskrifter som berører deg og ditt kjøkken i forhold til utstyr med særskilt brann risiko.  

Les mer...

HMS på kjøkkenet

Her kan du lese mer om forhold og oppslagsverk i forhold til helse miljø og sikkerhet ved anskaffelse av utstyr med stor brannfare eller høy sikkerhets klassifisering.  

Les mer...