Brannveileder for storkjøkken

Egenerklæring

En egenerklæring bør være ett kontroll skjema som du og leverandør sammen bør gå gjennom før du tar i bruk utstyr med særlig brannrisiko. 

Les mer...