Brannveileder for storkjøkken

Installasjonskontroll

NB du må ikke benytte utstyr med økt brann/ ulykkesrisiko uten att det medfølger opplæring, eller tilbud om fagkyndig montering fra leverandøren. 

Les mer...

Egenerklæring

En egenerklæring bør være ett kontroll skjema som du og leverandør sammen bør gå gjennom før du tar i bruk utstyr med særlig brannrisiko. 

Les mer...

Lover og forskrifter

Her kan du lese mer om lover og forskrifter som berører deg og ditt kjøkken i forhold til utstyr med særskilt brann risiko.  

Les mer...