Brannveileder for storkjøkken

Lover og forskrifter

Her kan du lese mer om lover og forskrifter som berører deg og ditt kjøkken i forhold til utstyr med særskilt brann risiko.  

Les mer...

HMS på kjøkkenet

Her kan du lese mer om forhold og oppslagsverk i forhold til helse miljø og sikkerhet ved anskaffelse av utstyr med stor brannfare eller høy sikkerhets klassifisering.  

Les mer...