Brannveileder for storkjøkken

Risikoklassifisering i ditt kjøkken

Her finner du skjemaet som du kan laste ned og lage din vurdering av ditt kjøkken. 

Risiko «oversettes» ofte med fare. Vi kan definere risiko som fare for at noe skal oppstå eller skje. For å kunne beskrive hvor farlig noe er, må risiko defineres.

Risiko uttrykker en antagelse om hvor stor sannsynlighet det er for at en uønsket hendelse eller tilstand kan gi skade – og en antagelse om hvilke skader og helseplager det kan gi. Det vil si hvilke konsekvenser dette kan medføre. Risikovurdering har også vært kalt med en kanskje riktigere betegnelse ”konsekvensutredning”.

En risikovurdering i sin enkleste form er å liste opp det som kan gå galt og det som er helseskadelig og deretter diskutere hvor galt kan det gå hvis det går galt. Til sist hvordan kan vi unngå at det skjer, eller kan vi gjøre noe slik at skaden blir mindre hvis det skjer.

 

Les mer...