Brannveileder for storkjøkken

BFSN brann veileder for storkjøkken

Vårt mål med veilederen for utstyr med særdeles brannrisiko, er å bistå eier, bruker eller den som har tenkt å anskaffe slikt utstyr. Antallet branner som er forårsaket av kull eller vedfyrte griller/ ovner har dessverre økt betydelig, de siste årene. Vi håper at denne veilederen vil bidra til at du tar dine forhåndsregler, for en sikker drift og mindre brannrisiko. Husk at det alltid er du som eier av utstyret som har ansvaret for sikker og riktig bruk av ditt kjøkkenutstyr Her kan du laste ned papirversjonen av brann veilederen.

I arbeidsgruppen har følgende deltatt:

Joe Harald Strand BFSN

Edmund Eriksen Multi Storkjøkken

Dag Ødegaard Gastronaut

Christian Berge Gastronaut

Jan Amundrud Myhrvold Gruppen

John Andreas Johnsen Ventistål

Morten Ødegård Oslo Brann og redningsetat

Frode Michaelsen Oslo Brann og redningsetat

Sture Olsen Oslo Brann og redningsetat

 

Brannveileder Papirvesjonen Innledning