Brannveileder for storkjøkken

Daglig bruk og vedlikeholdsrutiner

Vedlikeholdsrutiner:

Det å utarbeide gode rutiner for vedlikehold er en viktig faktor for å forhindre ulykker, at utstyr og maskiner går i stykker og ikke minst å forebygge brannfare. 

Her kan du lese om hvordan hva du tilbereder påvirker brannfaren i ventilasjonen. 

Det å gi en konkret veiledning på en god rutine for alle områder er ikke enkelt.

Det kan være en god ide for kjøkkenet å lage en renhold og ettersyns plan som er implementert på samme måte som internkontrollen HACCP som du allerede har innarbeidet. Her er link til Mattilsynets veileder. Prinsippet for ettersyn blir ganske like.

Noen av rådene vi kan gi er:

  • Les bruksanvisning og monteridngsanvisning før du tar utstyret i bruk.
  • Be leverandøren gi deg råd om forsvarlig buk og daglig vedlikehold for gjeldende utstyr.
  • Gjennomfør god opplæring av de som skal jobbe med maskiner og utstyr på ditt kjøkken.
  • Det er alltid du som eier, som har ansvaret for alle forhold rundt riktig bruk og vedlikehold.
  •  Spør leverandøren om de har tilrettelagte digitale løsninger for opplæring og vedlikehold. 

Ventilasjon

Her er et forslag for daglig vedlikehold av ventilasjon. NB husk at mange branner starter i ventilasjons kanalene. Det er derfor viktig at du etablerer rutiner for ettersyn og vedlikehold av hele ventilasjons installasjonen jevnelig. Konferer med din ventilasjons leverandør om dette. 

Daglig bruk og vedlikeholdsrutiner