Brannveileder for storkjøkken

Egenerklæring

En egenerklæring bør være ett kontroll skjema som du og leverandør sammen bør gå gjennom før du tar i bruk utstyr med særlig brannrisiko.

Et kontroll skjema bør minimum inneholde:

At utstyret er montert i tråd med produsentens anbefalinger.

At det foreligger bruksanvisning på norsk.

At det foreligger eksempler og anvisning for håntering av avvik i forhold til sikkerhet.

At leverandøren kan gjennomføre opplæring eller bidra til at du selv kan gjennomføre opplæring etter å ha fått nødvendig dokumentasjon til dette.  

 

Egenerklæring Forsikring