Brannveileder for storkjøkken

Installasjonskontroll

Kvalitetsikring av installasjon:

Et godt utgangspunkt for å sikre at installasjonen er gjennomført i tråd med produsentens anbefalinger, er at leverandøren kan dokumentere hvilke hensyn som er tatt under monteringen. At du som eier og leverandør forplikter deg til ikke å endre/ flytte  installasjonen uten å benytte leverandøren til dette arbeidet.   

 

Installasjonskontroll Forsikring Ventilasjon