Brannveileder for storkjøkken

Risikoklassifisering i ditt kjøkken

Risiko «oversettes» ofte med fare. Vi kan definere risiko som fare for at noe skal oppstå eller skje. For å kunne beskrive hvor farlig noe er, må risiko defineres.

Risiko uttrykker en antagelse om hvor stor sannsynlighet det er for at en uønsket hendelse eller tilstand kan gi skade – og en antagelse om hvilke skader og helseplager det kan gi. Det vil si hvilke konsekvenser dette kan medføre. Risikovurdering har også vært kalt med en kanskje riktigere betegnelse ”konsekvensutredning”.

En risikovurdering i sin enkleste form er å liste opp det som kan gå galt og det som er helseskadelig og deretter diskutere hvor galt kan det gå hvis det går galt. Til sist hvordan kan vi unngå at det skjer, eller kan vi gjøre noe slik at skaden blir mindre hvis det skjer.

En god risikovurdering krever inngående kunnskap om bedriften. Det betyr at bedriften selv er den som vet best. Bedriftens leder, sammen med de som utfører arbeidsoperasjonene, er de beste til å lage en god risikovurdering.

 

Risikoklassifiering Ventilasjon Daglig bruk og vedlikeholdsrutiner