BFSN sekretariat

Sekretariatet:


 DAGLIG LEDER:

Joe Harald Strand
BFSN
Olaf Schous vei 18 
0572 Oslo l
Tlf: 95095538
Mail: joe.harald.strand@bfsn.no  

ADRESSE:

BFSN
Olaf Schous Vei 18
0572 Oslo

BESØKSADRESSE:

Drammensveien 167
0277 Oslo

 

TELEFON:

950 95 538

E-MAIL:

bfsn@bfsn.no 

 

Følg oss på facebook

 

Tillitsvalgte etter årsmøtet 2018:


Fra venstre: Joe Harald Strand, Brede Hemma, Matita Hjermstad Løhren, Espen Tho, Lene Gabrielsen, Bård Fallrø, Tore Engebakken, Henning Brun

STYRELEDER:

Brede Hemma
Fredrikstad Storkjøkkensenter AS
Sivløkka 5, 1664 Rolvsøy
Postboks 83, 1720 Greåker
Tlf: 415 69 600
Mail: brede@fredrikstadstorkjokken.no 

STYREMEDLEMMER:

Espen Tho
Miele AS
Postboks 194, 1378 Nesbru
Nesbruveien 71
Tlf: 901 99 845
Mail: espen.tho@miele.no
  
Tore Engebakken
EE Storkjøkkensenter AS
Postboks 217, 2302 Hamar
Jessnesveien 50
2315 Hamar
Tlf.: 919 19 161
Mail: tore@91619161.no

Marita Hjermstad Løhren
Foodtech Interiør og Storkjøkken AS
Sven Oftedals vei 10
0950 Oslo
Tlf.: 815 68 968
Mail: marita@foodtech.no
   
Lene Gabrielsen
Rupro AS
Industriveien 2
7332 Løkken Verk
Tlf.: 979 53 399
Mail: lene@rupro.no

Henning Brun
Ecolab AS
Postboks 6440 Etterstad
0605 OSLO
Tlf: 905 28 681
Mail: henning.brun@ecolab.com

VARAMEDLEM:

Bård A. Fallrø
Arne L. Fallerø AS
Postboks 66, 7472 Trondheim
Tlf.:72 84 93 00
Mail: baard@fallro.no  

VALGKOMITÈ:

Terje Andersen
Rational Norge AS
Frysjaveien 33b
Pb. 24 Kjelsås, 0411 Oslo
Tlf.: 22 70 10 00
Mail: terje.andersen@rational.no 

 
Per Bjørnar Westad
Westad Storkjøkken AS
Tornesvegen 241
6440 Elnesvågen
Tlf: 934 10 135
Mail: per@westadstorkjokken.no

REVISOR:

Vidar Korneliussen
Nicro AS
Holtesletta
3748 Siljan
Tlf: 450 08 460
Mail: vidar.korneliussen@nicro.no

Komiteer


TEKNISK KOMITE:

Joe Harald Strand, BFSN

Jarle Nordkvelle, Foodtech Interiør og Storkjøkken AS

Sigurd Smedsvik, Nortech AS

Ronny Braun, Lilleborg Profesjonell AS

Jostein Treverket, Gram Commercial AS

BRANSJESTANDARD KOMITE:

Joe Harald Strand, BFSN

Erik Skau Hovde, Hobart

Kjell Bjørnar Wennevik, Storkjøkken Senteret Trøndelag 

 

Brannfare i storkjøkken:

Det ble i oktober 2017 nedsatt en komite for å se på muligheten for å utarbeide en veileder for bransjen til forebygging av brannfare ved bruk av kull og vedfyrt utstyr.

Joe Harald Strand, BFSN

Edmund Eriksen, Multi Storkjøkken

Dag Ødegård, Gastronaut

Christian Berge, Gastronaut

Jan Amundrud, Myhrvold Gruppen

John Andreas Johnsen, Ventistål

Morten Ødegård, Oslo Brannvesen

Frode Micaelsen, Oslo Brannvesen

 

DATABRUKER KOMITE:                       

Databruker komiteen vil etter behov, inkludere ressurser og kompetanse fra både bruker og program leverandør i arbeidet. 

Joe Harald Strand, BFSN                                                                             

Jarle Nordkvelle, Foodtech Interiør og Storkjøkken AS                               

Johnny Ihlen, Primulator AS                                                                  

Mariann Hermani, Primulator AS

Henning Kleven, Hobart AS