NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

GDPR forsinkes igjen – nå er datoen 1. juli i følge rett.24

GDPR forsinkes igjen – nå er datoen 1. juli

En regel om folkeavstemminger i Liechtenstein innebærer at GDPR ikke vil tre i kraft i Norge før rundt 1. juli. Det opplyser EFTAs visegeneralsekretær til Rett24.

Les mer...