NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

BFSN Nyhetsbrev nr 10 2018

 

                                                            

                                                                                                                                                                                                                                            
 

                                                                                                                                                                                                               
               
                              
                                                                                                                                      
                                                    

BFSN Nyhetsbrev nr. 10. i 2018

Oslo 9. november 2018
                            
                               
                             
                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                       
 Det er hektisk aktivitet i BFSN sekretariatet om dagen.
Antallet henvendelser internt og eksternt har gått merkbart opp det siste halve året, dette er veldig positivt. Det er også gledelig at vi får aktuelle saker på dagsorden, og at vi får gjennomslag og plass i media, i saker som er betyr noe for vår bransje. senest med toppsak i P4 denne uken. Du kan høre saken i link lenger ned i nyhetsbrevet. Vi tar gjerne imot flere aktuelle saker som det er behov for å løfte, i forhold til myndigheter organisasjoner eller andre instanser.
BSFN er først og fremst til for sine medlemmer, og  tilbakemeldinger verdsettes, om det er saker og oppgaver som du har innspill på, og ønsker om at vi løfter frem.

NB i dette nyhetsbrevet ble det rett og slett for liten tid til å fortsette presentasjonen av våre medlemmer, men den kommer sterkere tilbake i neste nyhetsbrev.

Ønsker alle en riktig god helg
Joe Harald Strand                        
       
          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                               
           

GWP og EUs nye F-gassforordning

Sekretariatet har jobbet ganske mye med denne saken og vi har avslørt at Miljødirektoratet ikke snakker helt sant, når de blir konfrontert om saken i media. BFSN har gjentatte ganger bedt om at MD komme på banen med en veiledning, om de faktiske konsekvensene til både kundesegment og bransjen, slik at alle har samme oppfatning av innføring av ny forordning.

Her kan du lese hva MD har svart oss skriftlig etter utallige purringer. Så kan du høre om saken fra P4 nyhetene den 4. november 2018 i lydklippet under.
Sitat «Jeg beklager sen tilbakemelding på denne. Jeg klarer ikke å svare ut alle spørsmålene dine med etpar setninger, og da ble det litt vanskelig å sette av tid. Takk for tilbud om å distribuere veiledning gjennom kanalene som dere har. Vi har planer om å utgi mer veiledning når forskriften trer i kraft. Men dette har dessverre latt vente på seg, da vi har måttet vente på at forordningen tas inn i EØS-avtalen. Nå håper vi at det vil skje i løpet av året, slik at forskriften kan tre i kraft og vi kan gå ut med informasjon om dette og veiledning på hva som er de største endringene fra dagens krav.» Sitat slutt
Myndighetene planlegger altså å informere når ordningen først trer i kraft. Dette er ikke bra nok og MD må på banen for å veilede kunder og bransje slik at implementeringen av ny forordning blir så bra som mulig.  
           
                               Hør saken fra P4 nyhetene her:                            
           
                               

                                                               
           

BFSN års og medlemsmøtet 2019

Årets store bransjetreff
Mange har benyttet anledningen til å melde seg på allerede. Vi håper enda flere benytter muligheten til å melde seg på så tidlig som mulig, slik at vi får oversikt på de økonomiske total rammene for arrangementet. til nå har 20 deltakere meldt seg på fra til sammen 12 medlemsbedrifter.  
Vi har gode rabattordninger om du ønsker å ta med deg flere fra din bedrift på arrangementet. Fullstendig program blir publisert før jul.  
Her er noen smakebiter fra foredragene på medlemsmøtet:

 

Dr.philos. Øydis ueland Krisekommunikasjon/ mattilsyn for vår bransje.

Ann-mari Skinne
Det grønne skiftet og finensieringsmuligheter for vår bransje
Trond Boye Hansen
Arbeidsgiver, trafikksikkerhet for dine ansatte


Status for messen med mer


Årsmøtemiddag med massevis av innhold og underholdning blant annet med artisten Marius Havik

           
                               Årets viktigste bransjetreff meld deg på her:                            
           
                                                                   
                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                               
           

Fagprøve for lærlinger i våre bedrifter

Det er avdekket store avvik i hvordan fagprøvene  gjennomføres i de forskjellige fylkene.
Etter tips fra en av våre medlemmer har vi tatt tak i denne saken .
Det viser seg at mange av våre lærlinger, dessverre må ta fagprøven under helt forskjellige forutsetninger rundt om i hele landet.
BFSN har sendt en forespørsel til flere av landets fylker, for å få svar på om hvordan de gjennomfører fagprøver. Svarene er relativt avvikende, og vi skal følge denne saken opp med myndighetene nasjonalt.
Har du noen eksempler på avvikende fagprøve ordninger send oss gjerne tips om dette. Vi informerer mer etter hvert som saken utvikler seg.          
                               Fagprøver for våre lærlinger                            
           
                     
          
                                         
                                                               
           

Nå er forberedelsene i gang

I forbindelse med planleggingen av neste SMAK så ønsker BFSN sekretariatet flere innspill fra våre medlemmer, om innhold og overskrifter som dere ønsker at messen skal inneholde.

Muligheten for booking av utstiller areal blir lagt ut rett over nyåret. Vi i BFSN skal selvfølgelig sørge for at dere blir minnet om dette i god tid før bestillings portalen blir gjort tilgjengelig.
Har du forslag til overskrifter, temaer eller andre saker for SMAK kan du sende oss dette på linken under.          
           
                               Forslag til SMAK2020                            
           
                             
                               
                                          
                                                               
           

BFSN Gasskurs

Vi planlegger nytt gass kurs den 7. mai 2019.

Kurset blir lagt ut for plassbestilling i neste uke. Her er det mye å lære og stadig oppdatering av lover og regler.
  • er du klar over hvilket gassutstyr du kan utføre service på oghvilket gassutstyr du ikke kan utføre service på?
  • er du klar over at lovverket/forskriftene for gassutstyr nylig er blitt revidert?
  • vet du hva tredjemannskontroll av gassutstyr er og hvilken konsekvenser en slik kontroll kan ha for ditt leverte utstyr?
  • har dine tekniske ansvarlige den nødvendige kompetanse i henhold til regelverket for å utføre service på gassutstyr?
  • er du klar over at det ikke er myndighetene som har den groveste reaksjonsform ved inkompetent service som fører til skade eller ulykke? Den absolutte hardeste reaksjonen får man fra forsikringsselskapet som vet hvordan man skal søke regress hos ansvarlig selskap hvis ulykken skyldes inkompetent servicetekniker.
  • er du klar over at alle FDV-dokumenter for gassutstyr være oversatt av kompetent gasskyndig person i henhold til lover/forskrifter?
       
           


                                                               
           

BFSN Elsikkerhets kurs 29. november

Kurset er nå fullbooket. Nye kurs blir publisert løpende.        
           
                                                                   
                                                       
                                                                                    

                                                    
© BFSN

                            
                                                                                     
                               
                                           

                                                                

SMAK2020 Års/ medlemsmøte F-gassforordning P4 BFSN i media