NYHETER 


 

 

BFSN Nyhetsbrev nr. 12 - 2018

BFSN

Nyhetsbrev nr. 12 - 2018

BFSN ønsker alle våre medlemmer:

En riktig God Jul 

Nå går det fort til at vi skriver 2019, og 2018 forblir bare en del av historien. BFSN takker alle for samarbeidet gjennom året, og vi gleder oss til fortsettelsen i det nye året. Sekretariatet vil spesielt takke det  sittende styret i BFSN, som gjennom hele året har bidratt med gode innspill, nye tanker og ideer, for å gjøre BFSN aktuell også i fremtiden.
 


Sekretariatet holder ferie fra og med 19. desember og åpner igjen den 7. januar. Henvendelser og e-post blir besvart sporadisk gjennom denne perioden.  I dette nyhetsbrevet som både går  til våre ledere, og alle andre mottakere på utsendelses listen, skal det handle om:

  • Fagprøver for våre lærlinger.
  • Parkeringsutforbringer og bompenger. 
  • SMAK2020.
  • Års og medlemsmøtet 2019.
  • BFSN seniorer.
  • Våre kurstilbud.

 

Fagprøver for våre lærlinger

Vi har fått flere tilbakemeldinger om at forholdene som våre lærlinger gjennomfører sine fagprøver, avviker ganske betydelig fra fylke til fylke. Vi har forespurt flere Prøvenemder i fylkene om en beskrivelse av deres gjennomføring, og har avdekket at det er store forskjeller på gjennomføringen og tilrettelegging, for lærlinger fra vår bransje. BFSN kommer nå til å gå videre med denne saken, og løfte den opp på et overordnet nivå. Vårt mål med denne saken, er at vi ønsker at alle lærlinger får gjennomført sine fagprøver i tråd med opplæringsloven og under tilnærmet like forhold. 
 

 

Parkering og Bompenger

Sekretariatet har fått mange henvendelser fra våre medlemmer gjennom det siste året, i forhold til dette temaet. Økningen i bompenger og problematikken rundt det å finne parkering for kundebesøk, i de største byene våre.
For at BFSN skal kunne løfte denne saken på vegne av medlemmene, ønsker vi noen konkrete tilbakemeldinger, for hva dette betyr i praksis for våre medlemmer. Du kan svare på vår undersøkelse, som vi vil benytte som underlag for henvendelser, til myndighetene i forhold til dette spørsmålet. Undersøkelsen er anonym og svarene vil i tilfelle kun gi oss ett innblikk i hva avgiftsendringene betyr for bransjen.  

Spørreundersøkelse parkering og bompenger:


 

SMAK2020 

Planleggingen er i gang og Norges Varemesse, NHO Reiseliv og BFSN gjennomførte strategisamling for SMAK2020 den 12. desember. I møtet ble de tre medarrangørene enige om fremdrift for planleggingen av arrangementet, og vi informerer mer om dette så snart vi kan. 
Det første som våre utstillere må forholde seg til er at plattformen for påmelding av utstillere blir publisert i siste halvdel av januar, men den konkrete dato for publisering blir delt med BFSN medlemmer rett etter Jul.  
 

 

BFSN Års og medlemsmøte 11. april 2019

Vi har nå lagt ut hele programmet for Års og medlemsmøtet den 11. april. Et eksemplar er også sendt alle våre medlemmsbedrifter i posten.
Her er noen smakebiter fra det du kan oppleve, om du også blir med på årets viktigste bransjetreff i Norge.  Det blir selvfølgelig også arrangert generalforsamling, årsmøte middag  med mer. Vi håper at enda flere blir med på vårt arrangement i 2019.  Medlemsmøtet med foredrag starter klokken 09.00 og generalforsamlingen gjennomføres ca klokken 15.30 før vi får siste foredrag for dagen fra Myken Destilleri (med prøvesmaking) Årsmøtemiddagen serveres klokken 18.30 i ullevål Panorama og i år kan vi også by på underholdning, prisutdelinger under middagen. Hele programmet med tidspunkt for innslagene ligger ute på www.bfsn.no 
Så langt er det 24 deltakere påmeldt vi håper at enda flere blir med. 

Meld deg på til års og medlemsmøtet her:


 

Dr.Philos. Øydis Ueland 


Risiko kommunikasjon når noe har gått galt, våre kunder og mattilsynet.


 

Trond Boye Hansen 


Hva bør du som arbeidsgiver tenke på i forhold til sikkerhet ved bruk av firmabil i tjeneste.


 

Myken Destilleri 


 

Næringsdrift der ingen kunne tru at nokon kunne bu. (med prøvesmaking) «Etablert i 2013» Myken er en liten øygruppe som ligger 32 km fra fastlandet. Her er man altså ganske langt til havs, med alt det medfører av naturkrefter. Destilleriet befinner seg faktisk noen kilometer nord for polarsirkelen, og er da mest sannsynlig verdens første arktiske whiskydestilleri.

 

 


 

Odd Isungset 
Nygård attentatet


Om å holde en uløst kriminalsak aktuell og levende, helt siden 1993. Odd har mottatt en rekke utmerkelser for sitt arbeid, blant annet Fritt Ords Honnør pris 2018, Den store journalistprisen 2011. Odd er i dag reportasje leder i NRK. Tidligere redaktør for Dokument 2 i TV 2 og Brennpunkt i NRK.


 

Toril Engelberg


Det nærmer seg smak 2020. Vi får oppdatering på status for SMAK2020, NM i maskinoppvask og mye mer.

 

Ole Tom Nomeland 


Etter flere år i First House har Nomeland etablert eget selskap. Han har også det siste året jobbet sammen med oss i BFSN, i forhold til vår ambisjon om å bli viktigere for våre medlemmer. Bli med du også og bli inspirert til organisasjonsbygging og få med noen gode tips til din organisasjon


 

Ann-Mari Skinne 


Det grønne skiftet og finansieringsmuligheter for vår bransje. 


 

En kort paneldebatt med BFS & BFSN 


Styrelederene  Christer Askerot i BFS og Brede Hemma fra BFSN.


Meld deg på til års og medlemsmøtet her:

 

BFSN seniorer

Det ble gjennomført senoiortreff i Oslo den 13. desember på Gamle Rådhus. God stemning og ikke minst lutefisk ble servert. Det var i utgangspunktet 20 påmeldte men vi endte på 13 deltakere. Sekretariatet vil bistå med tilrettelegging for flere arrangementer for våre seniorer også fremover. Har du en senior i din bedrift så tips oss gjerne om dette, og les mer om arrangementer og aktiviteter på våre hjemmesider og Facebook. 

 
Års/ medlemsmøte Fagprøver SMAK2020 Parkering og bompenger BFSN Seniorer