NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

BFSN Nyhetsbrev nr 5. 2018

BFSN i dag og i fremtiden.

BFSN hadde 41 års jubileum den 13. juni. Som for de fleste i den alderen, er det behov for å ta en liten kikk i speilet og sjekke den generelle tilstanden og status, før man staker ut kursen fremover. Styret i BFSN har lenge jobbet med å finne nøkkelen til hvordan vi skal utvikle BFSN til å fortsatt være aktuell også i fremtiden. Vi har fått hjelp av ekstern ekspertise i forberedelsene til denne litt kompliserte øvelsen.
Denne uken den 12. juni gjennomførte styret i BFSN en heldags samling, for å analysere og diskutere BFSN i dag og hva vi skal være for våre medlemmer fremover. Vi gjennomførte møtet ved Gamle Logen i Oslo, som jo er ett av de virkelig historiske bygg i Oslo sentrum. Bygget har spilt en viktig rolle i utviklingen av og historien om det moderne Norge. Vi valgte å legge samlingen til Gamle Logen, nettopp for å understreke hvor viktig et historisk perspektiv er når man skal i gang med å tenke nytt.
Vi startet dagen med å ta for oss den strategiske analysen som ble gjort for BFSN i 2003. Gikk videre til å analysere BFSN slik det fremstår i 2018. Som vanlig stilte styremedlemmene seg selv og sin tid til disposisjon, og vi fikk på plass utkast til en handlingsplan, som vi vil følge opp gjennom hele 2018. Blir det eventuelt behov for endringsforslag som må behandles i generalforsamling, skal alle få innsyn i dette i god tid for å kunne komme med innspill før neste generalforsamling. 

Hele BFSN styret samlet til lunsj i fantastiske lokaler på Gamle Logen.

 


Års/ medlemsmøte i 2019 


Vi har allerede satt dato for neste års og medlemsmøte. Møtet vil avholdes den 11. april 2019så sett av dagen i kalenderen allerede nå. Vi er i gang med å innhente tilbud fra aktuelle hoteller, og deler dette med dere så snart vi har noe klart. 
Styret har satt seg mål om å klare å øke antallet deltakere, med minst 10 medlemsbedrifter, som blir med på arrangementet i 2019.

NB! Denne gangen kommer vi ikke til å arrangere kurstilbud dagen før årsmøte, men heller satse på å kunne tilby kurs resten av året i BFSN sine lokaler på Skøyen i Oslo.


Besøksrunde på sør- vestlandet i mai

I uken fra 28. mai gjennomførte BFSN medlems besøk helt fra Tønsberg i øst til Haugesund i vest. Det er alltid hyggelig og lærerikt å  besøke medlemsbedrifter. Gode innspill til det videre arbeidet for bransjeforeningen, blir som oftest resultatet av besøkene. I BFSN styret har vi diskutert at vi ønsker å jevnlig presentere medlemsbedrifter, og kanskje spesielt etter ett besøk. På denne måten håper vi at alle våre medlemmer får bedre innblikk i, og blir bedre kjent med hvem som er med på BFSN laget. I neste nyhetsbrev før sommerferien kan du lese om de første bedriftene vi har valgt å presentere på denne måten. 


 

BFSN er jo som kjent med i hovedkomiteen for messen FOODSCAPE. Hovedbudskapet/ temaet  for messen er matindustrien fra fjord og jord til bord innenfor FNs bærekraftsmål. Med andre ord,  så blir dette en relativt liten/ smal messe for produkter som faller naturlig inn, under en eller flere av de 17 bærekraftsmålene. 

Under kan du lese utdrag fra intervju, om hvordan tre store aktører forholder seg til bærekraftsmålene.
Du kan lese hele intervjuet og mer om FOODSCAPE på vår medlems side under fanen SMAK/ FOODSCAPE.

 Høyt fokus på bærekraft hos gigantene
Orkla, BAMA Gruppen og Coca-Cola Norge er selvsagte aktører når Foodscape arrangeres for første gang på Norges Varemesse 10. – 11. oktober. Vi har stilt representanter for hvert av de tre selskapene de samme fem spørsmålene som alle kretser rundt temaet bærekraft.
Les mer om Foodscape her.


Jon Eskedal, Salgs- og markedsdirektør, BAMA Gruppen AS


Hva betyr bærekraft for dere?
BAMA Storkjøkken vil være en foregangsbedrift for bærekraftig utvikling. Vi er opptatt av at all vår virksomhet skjer på en ansvarlig måte, og at vi er en vekstdriver basert på bærekraftige valg. Gjennom sterke partnerskap klarer vi å skape varige endringer som både gagner forretningene og samfunnet på samme tid.

Gasskurs 4. september 2018

Det er satt opp BFSN gasskurs for våre medlemmer den 4. september fra klokken 09.00 til 16.00 i Drammensveien 167 i Oslo (BFSN sekretariatet) Kurset er bygget opp på samme måte som tidligere og det er Rudi Becsan som skal være intruktør for kurset. Du kan melde deg på ved å benytte linken under. NB i første omgang har vi satt opp 20 kursplasser men vi kommer til å sette opp flere kurs, om det blir stor interesse for kurset.  


Du kan lese mer om kurset ved å klikke på linken under eller på våre hjemmesider. 

BFSN information day 30. August 

Som i 2017 setter vi også i år opp en temadag. Dere er hjertelig velkommen til å bli med å oppleve noen faglige presentasjoner, som vi håper blir interresante for dere.
30 august i Drammensveien 167 klokken 09.00 til ca 12.30
I år serveres "møte mat" under arrangementet. For å dekke noen av kostnadene har vi i år valgt å kreve 400 kr for deltakelse på BFSN information day. Det er satt av 25 plasser til dette arrangementet, så meld deg på i dag. 

Temaer for dagen:

Gastrofoil AShar utviklet en varmeduk (HeatPad) basert på induksjon, for å holde godkjent serveringstemperatur (varme) på mat over tid. Dette er et produkt som er utviklet ved Forskningsparken i Narvik. De presenterer den nye teknologien og prosessen rundt utviklingen av dette produktet for oss.Øydis Uelandfra Nofima holder et foredrag om kommunikasjon, i forbindelse med håntering av tilsyn med avvik fra eksempelvis mattilsynet. Nofima er et norsk matforskningsinstitutt som driver næringsrettet forskning og utvikling innen akvakultur, fiskeri og mat.
Utfordringer og kommunikasjon etter tilsyn, er en problemstilling som BFSN ofte opplever at våre medlemmer på ulikt vis, bruker mye ressurser på. I dette foredraget kan du, rett fra en ekspert, lære mer om hvilke råd du kan gi dine kunder, og hvordan du skal håndtere dette enda bedre neste gang du blir utfordret i slike spørsmål. Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt innen dette området.
 


Det blir også mulighet for BFSN nettverking og åpen dialog i etterkant av presentasjonene. 

 

Meld deg på BFSN information Day her:


 

Ellen Behrens, Ass. Dir. samfunnsansvar, Orkla ASA


Vårt bærekraftsarbeid handler om å bidra til at produksjonen i alle ledd av verdikjeden skjer på en måte som fremmer en langsiktig og sunn utvikling både for samfunnet og oss som virksomhet. Vi tror bærekraftig produksjon vil være en forutsetning for langsiktig vekst.
Hvilke bærekraftsmål vil dere ta utgangspunkt i og presentere på Foodscape?
Vi vil fokusere på målene våre knyttet til ernæring og helse, bærekraftig råvareproduksjon og bærekraftig emballasje. På messen vil de tre Orkla-selskapene Idun, Bako og Nic vise frem et spennende utvalg av ingredienser, emballasje og løsninger som kan gjøre det enklere for bakerier, serveringssteder og andre profesjonelle kunder å tilby sunn og bærekraftig mat. 

  

Per Hynne, Kommunikasjonsdirektør, Coca-Cola Norge AS

Hvilke tips kan dere gi til andre bedrifter eller institusjoner som ønsker å sette seg bærekraftige mål, men som synes det er vanskelig å komme i gang?
Bli klar over hvilke forventninger omgivelsene har til dere som bedrift, samt identifiser de områdene i egen virksomhet der potensialet er størst, med tanke på kjernevirksomhet.

 

Vi ønsker alle våre medlemmer en fortsatt god sommer. Neste nyhetsbrev kommer rett i forrkant av sommerferien. 

Gasskurs Årsmøtet 2019 Foodscape BFSN nå og i fremtiden