NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

BFSN Nyhetsbrev nr. 8 2018 


 

Vi har nettopp gjennomført vårt Gass kurs med deltagere fra våre medlemsbedrifter. Vi hadde ønsket oss et fullt kurs men de som deltok gir god tilbakemelding om nytteverdien av kurset i sitt daglige virke rundt gass og gass utstyr. Vi planlegger nytt gass kurs og kommer tilbake til dato for dette senere. 

På bildet inntar kursdeltakere lunsj i våre hyggelige lokaler i Oslo Foto BFSN.

BFSN fortsetter høsten med høy aktivitet og følger opp med denne påminnelsen om kurstilbud og arrangementer som arrangeres utover høsten.   


 

Kurs i brannfarlige kuldemedier 2. eller 3. oktober 

Norsk Varmepumpeforening tilbyr en-dags sikkerhetskurs for kulde- og varmepumpemontører og servicepersonell i storkjøkken- og hvitevarebransjen.

Kulde- og varmepumpebransjen er inne i en spennende fase når det gjelder å ta i bruk kuldemedier som ikke bidrar til global oppvarming. En stor andel av de nye kuldemediene er brennbare i sikkerhetsklassene A2L (lav brennbarhet), A2 (middels brennbarhet), og A3 (høy brennbarhet). Arbeid med brannfarlige kuldemedier innebærer en risiko, og kunnskap om risiko gir et grunnlag for å gjennomføre tiltak som minsker eller fjerner farene. Norsk Varmepumpeforening tilbyr derfor et en-dags sikkerhetskurs for kuldemontører og andre som arbeider med brennbare kuldemedier, for å ivareta personsikkerheten til yrkesutøvere og publikum.

Kurset er utviklet av Thomas Bergersen for Norsk Varmepumpeforening. I etterkant av kurset blir det sendt ut et personlig kursbevis.

Målgruppe:

Kurset forutsetter at deltakeren har kompetanse og praktisk erfaring fra å jobbe med kulde- og varmepumpeanlegg. Det forutsettes at deltakeren gjennomfører en nettbasert forøve i forkant av kurset og leser gjennom kursheftet som følger med kurset.

Kursmateriell:

Stig Rath har utarbeidet et kurshefte om brannfarlige kuldemedier som vil være teorigrunnlaget til dette kurset. Heftet blir sendt ut til deltakere ved påmelding til kurset.

Pris:

Kurspris med rabatt: 2.500,-

Ordinær kurspris: 3.900,-

NOVAPs medlemmer og NOVAPgodkjente forhandlere deltar til rabattert pris. Alle medlemmer hos BFSN får også rabatt på kurset.

Meld deg på til kurset her


 

02. oktober Brannfarlige kuldemedier for servicepersonell i storkjøkken- og hvitevarebransjen.

 

03. oktober Brannfarlige kuldemedier for servicepersonell i storkjøkken- og hvitevarebransjen.

 

10. og 11. oktober Gjør bærekraft til konkurransekraft


Les mer om program og konferanser  her. 

 

  

 

 


 

13. desember 


BFSN senior lutefisklag blir avholdt på restaurant Gamle Rådhus, Nedre Slottsgate 1, kl. 20:15 For å delta les mer og registrer deg her. 
Bfannfarlig kuldemedier Brennbarekjølemedier