NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

BFSN sekretariatets respons pris 2018

BFSN sekretariatets responspris for 2018


Prisen ble utdelt i forbindelse med BFSN års og medlemsmøte den 19 april ved Quality Hotel 33 i Oslo. Tilbakemeldinger er alltid viktig for en organisasjon. Sekretariatet har derfor tatt initiativ til å etablere denne prisen til den medlemsbedriften som har høyest respons faktor gjennom et driftsår. Tilbakemeldinger fra medlemmer i en organisasjon er grunnlegende viktig for å kunne gjøre en god jobb i sekretariatet.  Prisen ble i år tildelt  medlemsbedriften Rustfrie Bergh AS fra Dokka i Nordre-Land kommune. 


Foto fra venstre: Mette Olsen, Øivind Bergh, May Britt Bjeglerud

BFSN sekretariatets respons pris 2018