NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

BFSN sonderer muligheten for å bli en del av NHO Service og Handel

Når pandemien traff landet vårt med full styrke i mars aktualiserte dette innsatsen i det allerede pågående arbeidet, med å se på muligheter og utfordringer for BFSN som organisasjon fremover. 

Dette resulterte i at styret i juni 2020 vedtok at en arbeidsgruppe fra styret skulle utrede og sondere BFSN sine muligheter ved en tilslutning eller samhørighet til andre organisasjoner. Den mest aktuelle organisasjonen og sondere videre med viste seg å være NHO Service og Handel. 


 Arbeidsgruppen besto av Henning Brun, Marita H Løhren og Joe Harald Strand fra BFSN. Fra NHO Service og Handel deltok Linda Vist og Leif Bache-Mathiesen.


 Det spørsmålet som vi oftest stiller oss selv i den daglige driften av BFSN eller i forbindelse med styrets oppgaver er: Hva er den opplevde følelsen hos våre medlemmer for hva de får igjen for sitt medlemskap i BFSN. På tross av størrelsen på vår bransjeforening så har vi faktisk lyktes med en god del oppgaver selv om mange ønskede aktiviteter og medlemstilbud gjenstår.

Den tidligere nevnte arbeidsgruppen har sondert sammen med NHO Service og Handel om mulighetene for BFSN som en fremtidig del av denne organisasjonen. Arbeidsgruppens redegjørelse ble presentert for styret i det siste styremøtet for året i BFSN den 17. desember.

På styremøtet 17. desember deltok ett fulltallig BFSN styre samt inviterte gjester fra NHO Service og Handel ved administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne- Cecilie Kaltenborn, bransjedirektør Linda Vist og direktør medlem og marked i NHO Service og Handel Leif Bache-Mathiesen.

      


 Styret i BFSN fattet et enstemmig vedtak om at saken behandles i årsmøtet og at tiden frem til dette vil bestå av en kartlegging i forhold til muligheter og utfordringer som dette betyr for den enkelte medlemsbedrift. Våre medlemmer kan lese om sonderingene og arbeidsgruppens presentasjon for styret her (krever passord) 


 

 

 

BFSN NHO Service og Handel