NYHETER 


 

 

BFSN

BFSN starter prosessen med å bli en del av NHO Service og Handel

Den 27. oktober ble det gjennomført ekstraordinært årsmøte i BFSN ved Quality Hotell 33 i Oslo. Styret innkalte til årsmøte, for å behandle et medlemsforslag som ble fremmet på det ordinære årsmøtet i april. Forslaget var et ønske om at BFSN skulle fortsette prosessen med å utrede muligheten for å fusjonere bransjeforeningen inn i en større næringslivsorganisasjon. På møtet ble det fremlagt to løsningsbeskrivelser, et fra VIRKE og et fra NHO Service og Handel. Et betydelig flertall av medlemmene som deltok på årsmøtet stemte for NHO Service og Handel sitt løsningsforslag om å bli en del av NHO familien.

 Daglig leder i BFSN Joe Harald Strand forteller at, BFSN gjennom de siste årene har erfart at mulighetene og gjennomslagskraft som en selvstendig organisasjon, stadig er blitt vanskeligere og de gode resultatene færre. Vi har også opplevdd en trend der våre medlemmer og bransjen blir større, og at medlemmene i økende grad består av større selskaper og sammenslutninger. Medlemsantallet har hatt en negativ trend, på tross av at bransjen og medlemmene har vokst betydelig.  

Som en liten og selvstendig organisasjon brukes mye av ressursene på å skape aktiviteter for medlemmene, men organisasjonen har ikke klart å etablere ressurser til å hente det maksimale ut av dette. De viktigste målsettingene i utredningen av en ny organisasjonstilknytning har vert å kunne ta vare på 45 år med BFSN historie. Samtidig som vi søker å finne en arena der vi større grad kan bli en aktør som får medlemmenes saker på dagsorden, blir hørt hos politiske beslutningstagere, offentlige etater og kontrollerende myndigheter som berører bransjens fagområder. Strand forteller videre at overgangsprosessen nå er startet og at det blir et godt stykke arbeid og kartlegging som må gjennomføres, før vi kan fortelle noe mer om Bransjeforening for storkjøkkenleverandører i Norge etter en overgang til NHO. Sammen med NHO Service og Handel skal vi nå jobbe frem gode løsninger som bransjen vil oppleve som nyttig for dem, på både kort og lang sikt. At dette er en riktig avgjørelse nå for foreningen og bransjen, er jeg ganske sikker på. Dette blir en bransjeforening som står bedre rustet til oppgaver for medlemmene inn i fremtiden, avslutter Strand.

 

BFSN NHO Service og Handel