NYHETER 


 

 

BFSN 45 år i storkjøkkenleverandørenes tjeneste

BFSN er en frittstående landsomfattende organisasjon som er eid og finansiert av medlemsbedriftene. Foreningen består av ledende næringsdrivende som arbeider innen utstyr og tjenester til storkjøkkenmarkedet i Norge. Våre medlemmer representerer hovedtyngden av leveranser i Norge. Det blir flere arrangementer for å markere jubileumsåret og disse blir lansert utover våren.   

BFSN ble stiftet den 13.juni i 1977 og hadde ved oppstart en medlemsfortegnelse på 21 medlemsbedrifter. I årene som har gått har antallet medlemmer variert og i stor grad fulgt konjunkturen ellers i markedet. I 2022 har BFSN 61 medlemsbedrifter. Det er gledelig å se at flere bedrifter som ble med i BFSN under stiftelsen, fortsatt er medlemmer av foreningen selv om noen både har skiftet navn og eiere siden den gang. Ved stiftelsestidspunktet var formålet med foreningen at storkjøkkenleverandørene skulle samle seg for å møte fremtidens utfordringer.

 

BFSN historie 45 års jubileum