NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Elsikkerhet for instruert personell

Elsikkerhet for instruert personell


Det er begrenset med plasser på kursene og det tas forbehold om kanselering ved for liten interesse. Kurset holdes i BFSN sine lokaler i Drammensveien 167. Det serveres lunsj/ møtemat som er inkludert i prisen.

Målsetting:

Øke sikkerheten for instruert personell som betjener vern i elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader. Kurset dekker den teoretiske delen. Det må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det elektriske utstyret vedkommende vil få adgang til.

Målgruppe:

Serviceteknikere for storhusholdningsmaskiner og utstyr

Språk: Norsk

Omfang: Ca 4-5t

Kurset inneholder disse emnene

 • Elsikkerhet, eiers ansvar

 • Ulykker og skader på grunn av elektrisitet i industrien

 • Elektroforskrifter som berører instruert personell

 • Strømforsyninger i industribedrifter

 • Sikringer, motorvern og brytere, krav til merking

 • Strømgjennomgang, kortslutning, personlig beskyttelse

 • Bruk av verneutstyr

 • Instruks for instruert personell

 • Sikkerhetskort for adgang i høyspenningsanlegg

  Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk opplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 73/84 og FSE, med unntak av førstehjelp. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.

  NB: Det vil også bli gitt en orientering om opplæringskrav til personell som kan foreta til og fra kobling av elektrisk utstyr


 

Elsikkerhet for instruert personell