NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Elsikkerhet for instruert personell

Elsikkerhet for instruert personell


Det er begrenset med plasser på kursene og det tas forbehold om kanselering ved for liten interesse. Kurset holdes i BFSN sine lokaler i Drammensveien 167. Det serveres lunsj/ møtemat som er inkludert i prisen. Kr2.195,-  

Målsetting:

Øke sikkerheten for instruert personell som betjener vern i elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader. Kurset dekker den teoretiske delen. Det må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det elektriske utstyret vedkommende vil få adgang til.

Målgruppe:

Serviceteknikere for storhusholdningsmaskiner og utstyr

Språk: Norsk

Omfang: Ca 4-5t

Kurset inneholder disse emnene

 • Elsikkerhet, eiers ansvar

 • Ulykker og skader på grunn av elektrisitet i industrien

 • Elektroforskrifter som berører instruert personell

 •  Strømforsyninger i industribedrifter

 • Sikringer, motorvern og brytere, krav til merking

 • Strømgjennomgang, kortslutning, personlig beskyttelse

 • Bruk av verneutstyr

 • Instruks for instruert personell

 •  Sikkerhetskort for adgang i høyspenningsanlegg

  Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk opplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 73/84 og FSE, med unntak av førstehjelp. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.

  NB: Det vil også bli gitt en orientering om opplæringskrav til personell som kan foreta til og fra kobling av elektrisk utstyr

Meld deg på kurset her

Elsikkerhet for instruert personell Kurs