NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Horeca 1. 2016

Pass på når du steker eller friterer


 

Slokking av brann som oppstår i stekefett og i fri- tyr med vegetabilsk olje er meget vanskelig. Konven- sjonelle slokkemidler som pulver, skum og Co2 har vist seg å være nytteløse i mange sammenheng.

Slokking uten riktig opplæring og bruk av slokkemiddel beregnet på matfett og oljer kan medføre at bran- nen øker i omfang og at personalet

utsettes for stor risiko. Faren er også stor for at brannen kan spre seg til an- dre deler av bygget, via f.eks inventar og ventilasjonsanlegget

Ny krav fra 1. januar 2016

Det er nye krav fra forsikringsselska- pene gjeldende fra 1. januar 2016. Fg 1101:1 sikkerhetsforskrift for brann- sikring av frityr, koke -og stekeinnret- ninger i kommersielle kjøkken.

Bakgrunnen for den nye sikkerhets- forskriften er skadeomfang ved denne type branner og forsikringsbransjen uttaler i den sammenheng: «Det kom- mersielle kjøkken består i flere måter

å lage mat på, som igjen skaper ulike former for risiko for brann

Regelmessig kontroll

For optimal sikkerhet av din håndslokker, så anbefales det å
foreta regelmessig kontroll og service i henhold til Norsk Standard nr. 3910. Frityrslokker er spesielt beregnet på kjøkken hvor det er frityrkoker samt steke/kokeapparater hvor det kan opp- stå brann i frityr/steke-fett (F brann). Frityrslokkeren har en spesiell skum- væske som gjør at det danner seg et såpelignene belegg over frityrvæsken som hindrer retenning. I tillegg dekker 
også slokkeren A og B branner som f.eks. tre, papir, tekstiler,maling, oljer

Få godkjenning for din virksomhet

Sikkerhetsforskriften er utarbeidet av finans-Norge og de største forsikrings- selskapene, og de er oppmerksomme på at den favner veldig bredt, og følgelig derfor ikke alltid treffer like godt mht kunde og drift.

Krav til automatisk slok-
king og håndslokkere gjaldt tidligere for stasjonære anlegg med over åtte liter olje. Det forekommer alltid fett ved ste- king, direkte eller indirekte. Forskriften gjelder altså alle ste- der hvor det forekommer fett

ved steking og vil i ytterste konsekvens gjelde ved for eksempel steiking av vafler på kjøkkenet i et forsamlingslo- kale, osv. For at du skal være sikker på at du overholder forskriften, kontakt ditt forsikringsselskap for å få en egen

godkjenning fra basert på befaring og/eller bilder/dokumentasjon

for din virksomhet.Velkommen til SMAK 2017.

 

Arne Dalseng Styreleder, BFSN

Horeca1 2016