NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Horeca 1. 2017

Smak2017 tid for inspirasjon, le-del og se


 

Vi nærmer oss årets største begivenhet i bransjen, Smak2017 på Lillestrøm fra 7. til 10. februar. Jeg håper å se så mange av dere som mulig i løpet av SMAK.

På Smak finner du relevante utstil- lere innen de fem temaområdene; Mat & drikke, Maskiner & utstyr, IT & teknologi, Interiør & Design og Øl, vin & brennevin. Det blir med andre ord en hel verden av inspirasjon, Smak og opplevelse. Utstillerne er leverandø- rer, produsenter, grossister, agenter og distributører av mat og drikke, utstyr og interiør til proff-markedet. Det gjennomføres også en rekke norgesmes- terskap og nordiske mesterskap innen horeca og storhusholdningsfagene. Skal du ikke delta i konkurransen selv, kan jo bare det å se på en konkurranse være en arena for inspirasjon og læring.

Selv om jeg er relativt ny i jobben som daglig leder i BFSN, hadde jeg gleden av å følge arbeidet i hovedkomiteen med forberedelsene i forkant av Smak2017. Årets messe ligger godt an i forhold til antallet utstillere, og ikke minst i for- hold til et faglig innhold som jeg tror vil glede mange av de besøkende.

Stadig behov for endring

Vi har nettopp avsluttet 2016 og lagt bak oss et år som på mange måter be- skriver tiden vi lever i. Mange saker ble ikke slik som selv de mest drevne kom- mentatorer og bedrevitere hadde spådd. Vi ser at behovet for endring kommer raskere enn vi trodde i utgangspunktet. Endringer i arbeidsliv, økonomi og sam- funnsliv krever at vi tenker nytt, langt raskere enn før og at vi må skape nye muligheter, arbeidsplasser og markeder.

I forbindelse med dette har jeg den siste tiden reflektert over en av mine tidligere erfaringer som leder. Eieren ønsket å sette fokus på innholdet og ver- diene i bedriften. Vi ble oppfordret til å endre lederstil, ved å innføre metoden vi kalte «le del se». Ved å bruke humor (le), ved å dele informasjon, kunnskap og ideer (del) samtidig som vi så (se) de ansatte i større grad enn tidligere. Vi opplevde raskt effekter som økt trivsel, større grad av nærvær, og større grad av engasjement hos de ansatte. Filosofien er enkel, direkte og legger til rette for medvirkning. Jeg liker å tro at effekten ville bli enda større i dag ved å gjøre den samme øvelsen. Med alle de nye digitale hjelpemidler og plattformer vi har fått de siste årene vil samme metodikk gi uante effekter. Vi kan så langt bare ane hvilke muligheter teknologi, digitalise- ring og medvirkende utvikling kan føre til i mange bransjer, yrkesgrupper og bedrifter.

Se kundebehovene

Det å evne å se et kundebehov før det oppstår, handler ofte først og fremst om å tørre å la seg inspirere av de påvirk- ninger og mennesker du har rundt deg. Mange av seminarene på Smak handler om digitalisering, utvikling og hvilke muligheter dette gir oss. Teknologi har skapt mulighet, som vi ikke kunne forutse for kun kort tid siden. Storkjøk- kenbransjen er ikke så annerledes enn de fleste andre bransjer. Våre kjøkken har også endret seg i tråd med utviklingen innen teknologi, produksjonsbehov, trender, samt nye løsninger i bransjen. De største endringene ligger nok fortsatt foran oss. I de tusen kjøkken rundt om i landet, går nok det meste av tiden i hver- dagen til daglig drift. Ved å ta i bruk ny teknologi kan man kanskje fristille tid til utvikling av innhold, kvalitet og nye markeder.

Smak2017 vil etter min mening være den perfekte arena å ta med seg kollegaer fra hotell, reiseliv, restaurant og storkjøkkenindustrien. BFSN har et ønske om at alle som besøker SMAK skal reise hjem til sine bedrifter, med nye ideer og være inspirert til å fortsette arbeidet med kvalitet, innhold og videreutvikling av sine tjenester.

I forrige innlegg skrev jeg om den nye oljen. Jeg tror at SMAK kan være raffineriet som transfor- merer inspirasjon til å skape fremtiden i bransjen. Håper du også blir med og lar deg inspirere.

Vedlegg

Smak 2017 inspirasjon Endring