NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Horeca 3. 2017

BFSN – 40 år i 2017


 

Det er snart vår og sommer
i hele landet, og BFSN har nettopp gjennomført sitt års og medlemsmøte for 2017. Vi takker alle som bidro til at dette også ble en minnerik markering av at BFSN fyller
40 år i disse dager.

Vi hadde flere foredragsholdere, som informerte om utviklingen innen forskjellige fagfelt, som berører vår bransje.

Noen av temaene var: Foredrag fra vår søsterorganisasjon BFS i Sverige ved direktør Ulrika Flodberg. Hva har de jobbet med de siste årene, og hva har de fått til av resultater. Selskapet Tyco ved Knut Linnerud, foredro om utviklingen i forhold til forsikrings- selskapenes endring av, og etablering av nytt regelverk, for automatisk slukkeutstyr i kjøkkenet. Foredrag fra Inventura ved Dag Thomas Nybø-Sø- rensen på vegne av DIFI, om temaet offentlige anskaffelser i forhold til vår bransje. Norges Varemesse oppsum- merte en rekordrik Smak messe, og satte startskuddet for planlegging av neste Smak. Vi opplevde også et flott innlegg fra Christoffer Sjuve, som satte utstyr og utvikling i storkjøkkenet i et historisk, i et faglig og underholdende perspektiv.

Utviklingen i storkjøkken bransjen har vært positiv det siste året, og mange av våre medlemmer har opplevd vekst og økt etterspørsel. Vi håper at den positive utviklingen i horeca- og reiselivsbransjen fortsetter gjennom året.

Hva nå?

For at vi i BFSN skal ha mulighet til å delta i debattene, sette dagsorden, og bidra med det som våre medlemmer ønsker, er vi avhengige av tilbakemel- dinger og innspill om de temaer som er aktuelle for den enkelte. Sekretariatet i BFSN består jo som dere sikkert kjenner til, kun av et årsverk, så vi er avhengige av din kompetanse og dine innspill, forslag og tips i forhold til hva dere ønsker at vi bruker ressurser på gjennom året. Så langt i 2017 er det skrevet åtte nyhetsbrev og to inn- legg i Horeca om forskjellige temaer. Sitter du med ideer og innspill, så skriv gjerne om temaet selv, eller tips oss, om saker som kanskje interesserer flere av våre medlemmer.

Dette året blir kanskje særdeles spennende for oss. Norge er jo som kjent et av de få landene som ligger best an i forhold til innføring av EU-direktiver. Vår bransje er berørt i mange av direktivene, i større eller mindre grad. Det spennende nå er hva som skjer når England går ut av disse avtalene, og hva utviklingen blir for de direktiver som allerede er etablert. Hvor rask blir implementeringen av eventuelle planlagte nye regelverk, som er på trappene? Hva skjer med utviklingen internt i EU og hva blir resultatene av flere spennende valg i medlemslandene gjennom året i spørs- mål i forhold til EU?

Vi følger denne utviklingen fremover og informerer når vi får kjennskap til saker eller når vi ser behov for å informere.

NB: Helt til slutt

Jeg velger også i denne utgaven helt på slutten og be om at alle våger å løfte debatten om skolemat opp på dagsorden og på det nivået den hører hjemme.

Skriv innlegg, del saker og stå imot meninger om at skolemat kun handler om matpakke eller frukt og grønt, slik det har vært til nå.

Skolemat bør handle om foredling av matkultur, barn som lærer i et bedre læringsmiljø, utvikling av nye arbeidsplasser, og at skolemat forhåpentligvis vil føre til en befolkning som også i fremtiden stå trygt, i forholdet til lokal og nasjonal matkultur.

 

Joe Harald Strand Daglig leder, BFSN

Vedlegg

BFSN 40 år 2017