NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Horeca. 3. 2018

Teknologisk utvikling også i storkjøkken bransjen:

Vi lever i en tid med store endringer. Mange yrker som vi tidligere kjente til, finnes ikke lenger, og teknologiske løsninger har tatt over mange oppgaver, som

før ble løst av en ansatt. De første yrkesgruppene som forsvant, var kanskje de fagområder hvor teknologien, lettest kunne erstatte mennesket. Stadig flere yrkesgrupper står for tur, og dette krever stor omstilling i samfunnet, og evnen til å se nye muligheter. Det er mye spesialkompetanse som det lenger ikke vil være behov for på samme måte som tidligere. Etter det bratte fallet i oljeprisen, som nesten førte til en ny særnorsk ”finanskrise”, satte dette kreativiteten i høygir, rundt om i de mest berørte fagområder og yrkesgrupper. De som tidligere benyttet sin fagekspertise, til spesifikke oppgaver i de berørte bransjene. Brukte sin kompetanse til å se om de selv, kunne sette i gang egen bedrift, komme på nye produkter, og servicetjenester som kunne settes i produksjon og bli en ny yrkesvei.

Vi i storkjøkkenbransjen er også opptatt av den digitale utvikling, automatisering og den nye hverdagen. Vi i BFSN var tidlig ute med å realisere ideen om det digitale kjøkken, og fikk på plass en plattform, for å håndtere den videre utviklingen, på dette området for våre medlemmer. Om man sammenligner med andre bransjer, ser man at selv i et kjøkken, er det mange oppgaver som vil bli enklere, raskere, og bidra til økte ressurser for de som eier, driver eller yter service fra kjøkkenet. Noen oppgaver i kjøkkenet vil mest trolig ikke bli automatiserte og forsvinne. Den kompetansen som gjør kokkene kreative, og evner å utvikle og sette sammen smakfulle  menyer. Den som serverer og yter service til gjestene, og den som sørger for, at alt på kjøkkenet av maskiner og utstyr, fungerer som det skal. Målet med den teknologiske utviklingen for bransjen, bør være at teknologien fristiller ressurser, til å ha mer fokus på produksjonskompetanse, kreativitet og kvalitet. Vi har noen uante muligheter i Norge, særlig innen reiseliv, service og matindustrien, om vi klarer å foredle mulighetene riktig. Vi har ressurser, kompetanse, og tilgang på areal og råvarer, som ofte er mangelvare i andre land. I tillegg har vi opparbeidet oss noen solide reserver, som bør gi en god startkapital for den allsidige omstillingsprosessen som vi står i.

Sett bærekraft på menyen:

Norges Varemesse på Lillestrøm har etablert messen Foodscape, her er målsettingen

å sette fokus på FNs bærekrafts mål, innen matindustrien. På denne måten følge produksjonen fra fjord og jord til bord. Messen går av stabelen i oktober 2018. og BFSN er stolt bidragsyter, i arbeidet med utformingen av messeinnholdet. Vi håper at arrangementet på en ny og spennende måte, øker engasjementet, rundt alle mulighetene som er i den pågående og økende omstilling, jamfør bærekrafts målene.

Miljø, helse, kompetanse og teknologi, er ett godt sted å starte ferden fremover. Mange tiltak som allerede er etablert for å øke måloppnåelsen i bærekrafts målene, er dessverre ofte tatt ut av perspektiv. De blir dermed ikke så effektive som de kunne, om man evnet å sette tiltakene inn i en større helhet.

Vi i BFSN håper at Foodscape blir den arenaen i 2018, hvor vi sammen med bransjene som er berørte i sektoren, kan engasjere myndigheter, kunder og publikum, til å komme skikkelig i gang, med fornuftige tiltak og omstilling, for å sikre maten vår i fremtiden. Produksjon, foredling, transport, oppbevaring vil være viktige faktorer, for å bevare den gode smaken også fremover. Dette blir en ufattelig spennende reise, og vi håper du også har lyst til å bli med.

Foodscape Teknologisk utvikling Horeca Horeca. 3. 2018