NYHETER 


 

 

Horeca 4. 2016

Lederskifte i BFSN


 

Undertegnede har i mange år vært engasjert i BFSN som foreningens leder, og også i en periode som styreleder. Det har vært gode år med spennende arbeidsoppgaver og godt samarbeid med våre medlemsbedrifter og våre samarbeids- partnere. 

I de siste årene er det arbeidet med å finne etterfølgeren som skal overta som ny daglig leder i foreningen. Ny leder er nå på plass. Min etterfølger er Joe Harald Strand. Joe Harald er født i 1969, og er nå bosatt i Oslo. Han har bred erfaring som leder, blant annet fra hoteller og restauranter i inn og utland, ved Posten Norge og Reaktorskolen. I de siste årene har han vært hotelldirektør på Spåtind Sport Hotell. Fram til 1. november vil han dele sin tid mellom Spåtind Sport Hotell og BFSN. 

Fra 1.november er Joe Harald i full stilling i BFSN, og over- tar da som foreningens daglige leder. 

Joe Harald i samarbeid med foreningen styre, medlemsbe- driftene og samarbeidspartnere vil videreføre viktige arbeids- oppgaver til hele bransjens beste. Vi ønsker Joe Harald velkom- men til BFSN, og ønsker han lykke til med arbeidet.

Norges Varemesse på Lillestrøm 7. til 10. februar 2017.

SMAK 2017 er Nordens største fagmesse med besøkende fra hotell, restaurant, café og catering, institusjon og kan- tine, uteliv, convenience, dagligvare, bakeri og konditori. SMAK er det store bransjetreffet hvert 3. år. Ved de siste Smak messene har besøkstallet nærmet seg hele 30 000. Denne gang blir det enda større oppmerksomhet omkring temaet Informasjons og Kommunikasjonsteknologi med stands, seminarer og annet. Det nye konseptet «Bakeland» vil bli etablert i en av utstillingshallene med mange utstil- lere. Opplegg for seminarer og konkurranser blir videreført fra tidligere år, men byr også på spennende nyheter. Alt dette vil det komme mye informasjon om framover.

Etter snart 13 år i BFSN vil jeg nå starte forberedelsen av min pensjonisttilværelse. Jeg vil benytte anledningen til å 

takke for de gode år og det gode samarbeid med hele bran- sjen. Men jeg er altså med noe videre i en overgangsfase, og både Joe Harald og jeg vil sette stor pris på alle henvendel- ser fra Horecas lesere. 

Arne Dalseng Daglig leder, BFSN

 

Lederskifte SMAK2017