NYHETER 


 

 

Horeca nr. 1 2018

Nytt år og nye muligheter:

Det er alltid litt rart dette med å gå inn i ett nytt år.  Rett før årsskiftet koster vi ofte på oss noe så u-norsk, som å se tilbake på hva vi har oppnådd og fått til gjennom det siste året. For de aller fleste, ble sikkert året forskjellig på både godt og vondt, enn det de hadde tenkt seg på samme tid, ett år tidligere. I storkjøkkenbransjen ble 2017 ett godt år, dette på tross av økende konkurranse og prispress fra både inn og utland. Fremtiden ser lysere ut enn på lenge, særlig i forhold til den økte fastlandsaktiviteten, og en betydelig vekst og satsing, på næringer som påvirker aktiviteten for vår bransje. På tross av dette, blir det uansett en like viktig oppgave fremover for BFSN, også gjennom dette året, å bidra med påvirkning ovenfor myndighetene, slik at man ikke glemmer å stimulere, og tilrettelegge for enda mer aktivitet og lønnsomhet også for vår bransje.

 


 

Horeca fyller år 

I denne utgaven har jeg lyst til å starte med å gratulere Horeca med sitt 50 års jubileum, som de feirer i 2018. Horeca har etablert seg på en solid og viktig plass i den norske horeca bransjen. Jeg har selv gjennom mange år, hatt gleden av å benytte magasinet til inspirasjon, og påfyll, ved mange anledninger. Horeca speiler virkeligheten i bransjen på en særdeles god måte. Deling av erfaringer og beskrivelse av ”løypestatus” i bransjen, kommer godt med rundt om hos de forskjellige bedrifter. Det er ikke alltid, i en hektisk hverdag, like enkelt for alle å holde seg oppdatert på hva som skjer i bransjen. Dette bidrar Horeca med på en fabelaktig måte.

Gratulerer og til lykke med de neste 50.

 


 

Års og medlemsmøtet 2018

 

I BFSN er de viktigste dagene i året, vårt års og medlemsmøte. Det er på disse dagene, våre medlemmer kan bidra til at vi som bransjeforening har riktig fokus fremover, og ivaretar behovet for å løfte frem de sakene, som er viktige for våre medlemmer. I år skal vi for første gang på mange år avholde dette arrangementet i Oslo. Vi har valgt lokalisering for arrangementet  på Quality Hotel 33 og det hele går av stabelen fra den 18 til den 20 april.

I år har vi satt opp fire nyttige kurskonsepter for våre medlemmer, den 18 april:

Kurs i varme arbeider ved kursarrangør Norsk brannvern. Førstehjelpskurs arrangert av Stamina. BFSN databrukerkurs arrangeres av QIcode. Elsikkerhet for instruert personell gjennomføres av Trainor. Vi håper og satser på å fylle de tilsammen 100 kursplassene, i god til før arrangementet.

Vårt års møte er arrangert slik at vi starter dagen med faglige og inspirerende foredrag, og i år kan vi blant annet nevne følgende temaer: Brann og forebyggende tiltak for vår bransje. Ventilasjon og vedlikeholdsbehov i storkjøkkenet. Homeless world cup, hva betydde dette for de som deltok. Det digitale storkjøkken. Nytt fra den nye fagmessen Foodscape, og sist men ikke minst, holdes  et inspirasjonsforedrag med Eirik Norman Hansen, om den digitale utvikling og hvilke muligheter og farer dette fører med seg . 

Så avslutter vi møtedagen med å gjennomføre generalforsamling i foreningen, med valg av styre og tillitsmenn for det neste året. Dagene er fylt med ett tett og allsidig program, som vi håper mange av våre medlemmer ønsker å delta på.

Nytt år og nye mulligheter Års/ medlemsmøte2018 Horeca 50 år