NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Horeca nr. 2 2018

Bekymring om økt brannfare i storkjøkkenet.

De siste årene har antallet branntilfeller i storkjøkkenet økt, over hele landet. Myndigheter og ikke minst forsikringsbransjen, jobber med kartlegging av hva som er årsakene til økningen. Det er dog ett par av årsakene som utmerker seg spesielt, allerede nå. Det er ofte kjøkken med kull, eller vedfyrte griller, kombinert med forhold til ventilasjon eller  pipeløp, som har vært et hyppig tema i branntilløpene.

 

Historiskperspektiv.

De aller fleste komponenter i kjøkkenet, har blitt tryggere, mer miljøvennlig, og bidrar til et bedre arbeidsmiljø på kjøkkenet. I dag har vi eksempelvis oppvaskmaskiner med ”sunnere og mer miljøvennlige” kjemikalier, og de bruker i tillegg mindre vann og energi, enn det som var vanlig for kort tid siden. Etter kombidamperens inntog i kjøkkenet for noen år siden, ble det satt fart i utviklingen av maskiner, utstyr og teknologi som benyttes til matlaging. Mye har blitt utviklet til nå, og stadig nye produkter finner sin plass på markedet. I tillegg har vi fått på plass bedre ventilasjon, og nye metoder for å sørge for att mengden skadelige avgasser, blir filtrert og trukket ut av arbeidssonen, for de som jobber på kjøkkenet. Når det gjelder grilling, har vi nokk kanskje lett etter ur smaken, og måten som våre forfedre produserte sin mat på?

Hvorfor brenner det:

Vi har i dag flere typer griller som fyres med kull eller ved, som skal gi den autentiske smaken, av noe urmennesket i oss tydelig vis kjenner seg igjen i. Den økte bruken av kull og ved til matlaging, har dessverre også, økt forekomsten av branntilløp i storkjøkkenet. Det er litt tidlig å konkludere, men i dialog med våre medlemmer som selger disse produktene, er det særlig opplæring av personalet, og at utstyret ikke blir benyttet, eller at det flyttes på  etter montering, og dermed ikke lenger er i tråd med leverandørens bruksanvisning, eller sikkerhets anbefalinger. En annen sak som også påvirker risikoen for økt brannfare, er forholdene til ventilasjon. Ventilasjonen i et kjøkken, blir i Norge som oftest levert av en annen leverandør, enn den som leverer resten av kjøkkeninnredningen. Samspillet mellom avtrekk, ventilasjon og hvor og hva som står under ventilasjons hetten, er viktige faktorer for å redusere risikoen for uønskede branntilløp. Etter mange år i hotell og restaurantbransjen, kan jeg i farten ikke komme på ett eneste  sted, som  jeg har jobbet, hvor det har vært etablert andre vedlikeholdsrutiner for ventilasjon, enn den vanlige rengjøringen av fettfilter og fett renner, i ventilasjons hetten. Det viser seg nemlig at mange av brannene den siste tiden har starter i ventilasjonen, ved at glør fra grillen trekkes inn i ventilasjonen, og antenner i ansamlingen av fett, som har samlet seg i kanalene etter ordinært bruk. De fleste grillene er produsert slik, at ved riktig bruk, skal det ikke forekomme utslipp av glør fra grillen. En av årsakene til at dette kan forekomme, er feil bruk av grillen. Om man eksempelvis fyller grillen for hardt, med mer råvarer enn den er beregnet for, kan temperatur og til luft komme i ubalanse og glør kan trekkes opp i ventilasjonen. BFSN anbefaler derfor, att de som har montert griller i sitt kjøkken, som fyres opp med ved eller kull, til å bruke utstyret i tråd med bruksanvisning og anbefalinger fra leverandøren. Når det gjelder ventilasjonen så anmodes det om, å opprette gode rutiner for ettersyn og vedlikehold av ventilasjonskanaler for å unngå branntilløp.

Økt kompetanse om riktig bruk vil føre til færre branner:

BFSN har sammen med våre medlemmer, ventilasjonsbransjen  og forebyggende avdeling i Oslo Brann og redningsetat, i lengre tid jobbet med å lage en veileder, for de som bruker grill til daglig, og de som vurderer slik anskaffelse. Vi vil lansere versjon 1.1 av veilederen i april 2018 og denne vil være tilgjengelig for alle på www.bfsn.no Vårt mål med veilederen er å hjelpe deg som ønsker å anskaffe, eller allerede har anskaffet slikt utstyr, med å kunne finne frem til riktige råd og anbefalinger, i forhold til implementering, opplæring og etablering av gode rutiner for vedlikehold, ventilasjon og elementer som påvirker sikkerheten i ditt kjøkken.  

Brannfarer i storkjøkkenet Hvorfor brenner det Økt kompetanse fører til færre branner