NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Horeca nr. 3 2020

Ny Styresammensetning i BFSN

På tross av pandemien så klarte vi å avholde vårt planlagte årsmøte i BFSN på Teams den 23. april.

Vi takker i denne anledning alle våre medlemmer som hadde anledning til å delta. Lene Gabrielsen fra medlemsbedriften Rupro AS tok ikke gjenvalg til styret, etter lang og tro tjeneste som styremedlem. Tusen takk Lene for ditt bidrag til arbeidet i bransjeforeningen.

Vil også understreke takknemlighet for at vi har fått en ny sterk kvinne fra bransjen inn i styret til BFSN fra Norrøna storkjøkken AS. Gudrun Winsand Pettersen vil bli et fint bidrag til et ellers sterkt faglig sammensatt styre. Styresammensetningen for denne perioden i BFSN er: Styreleder Henning Brun Ecolab AS. Styremedlemmer Marita Hjermstad Løhren Foodtech Interiør og Storkjøkken AS, Tore EngebakkenDelesalg AS, Gudrun Winsand Pettersen Norrøna storkjøkken AS, Bård Fallrø fra A.L Fallrø AS, Espen Tho fra Miele AS. Vararepresentant Jostein Treverket fra Hoshizaki Norge. Etter min oppfatning er dette et styre som har kompetansen til å håndtere utfordringer i en vanskelig situasjon, som også helt sikkert vil berøre BFSN på flere måter.


 

Covid-19 pandemien:

Vi er alle i en uoversiktlig og vanskelig tid, ja faktisk så ble hele verden berørt og rammet og er i dag i en eller annen fase av pandemiforløpet. Alle må fortsatt delta for å begrense skade, så langt som vi kan. Noen har blitt permittert, mistet jobben eller fått yrkesforbud i lengre eller kortere periode. Det er faktisk helt naturlig at man blir engstelig og redd for fremtiden under slike forhold. Frykt kan raskt provosere frem sinne, som det heller ikke i slike omstendigheter er brukt for.

Den aller største faren under en krise, er akkurat det at man lar frykten ta overhånd. Da mister man fort ofte evnen til å se mulighetene og den omstilling som vi må ta innover oss for å komme videre. For min egen del så tviholdt jeg på troen på at det er i motgang at det går oppover, under den aller mørkeste tiden. For oss som har bakgrunn fra hotell og restaurant bransjen så er det mulig at vi har noen fordeler og ganske god trening i raske taktskifter og omstilling, for både gode og dårlige tider. Vi er kanskje i større grad enn mange andre bransjer, bedre til å takle uforutsette hendelser og omstillinger når de måtte komme da det passer dårligst.           


 

Grip mulighetenes tid:

På tross av at mange sikkert har strevd med en følelse av at bunnen brått falt ut av livsverket, livet generelt, jobben din eller fremtids utsiktene i løpet av noen korte timer, så velger jeg å se på de positive effektene som dette kan få på litt lengre sikt. Kanskje kommer ikke verden tilbake slik som vi kjente den for et år siden, selv om vi ønsker oss det aldri så mye. Ser vi på dette i et historisk perspektiv, har de fleste sammenlignbare kriser nesten alltid resultert i en utvikling i etterkant, som så oftest og på flere måter har drevet oss fremover i en ny og positiv utvikling.    

Det avdekkes behov for å løse oppgaver og utfordringer på nye måter. Et godt eksempel er den boost som digital kommunikasjon, e-læring og møtevirksomhet over skype, teams og andre plattformer fikk i løpet av noen få dager. Dette er et eksempel på hvor raske vi kan være til omstilling som samfunn ved å finne nye løsninger, når det vi var vandt til ikke lenger var mulig å gjennomføre. Jeg vil tro at den samme problemstilling og muligheter gjelder for forskjellige produkter og oppgaver i mange næringer. Faren er at man mister motet og lar frykten ta overhånd, men jeg tror at det finnes håp i det at vi må tenke nytt, finne nye løsninger for å komme oss videre.

Covid-19 Nytt om navn Ny styresammensetning i BFSN