NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Horeca Nr. 4 2019

Matnasjonen Norge

I forrige utgave av Horeca avsluttet jeg med at: I 2030 er mat en kilde til matglede, stolthet og felleskap i befolkningen, og et synlig element i turistlandet Norge. Norge er internasjonalt kjent for en spennende matkultur, sin store sjømateksport og mat- og drikkeopplevelser med norske råvarer i verdensklasse, heter det i et Regjerningsvedtak fra den 3. mai i 2018.

Dette er jo en fantastisk målsetting for de impliserte fagområdene og næringer og ikke minst landet vårt, men hva er det som skal til for å nå disse målene? Det er selvfølgelig ikke ett enkelt svar, for en så stor og omfattende målsetting. Det at myndighetene har satt seg noen viktige mål, er jo en sterk påvirker for å utvikle næringene. Først og fremst handler dette om de som jobber i de berørte bransjene, som tør å ta en risiko, og leder det kreative nyskapende arbeidet.

Myken Destilleri

På vårt årsmøte for BFSN i april, hadde vi besøk fra Myken Destilleri ved daglig leder og en av gründerne Roar Larsen. Dette er etter min oppfatning en typisk bedrift som passer godt for å kartlegge aktuelle virkemidler og tiltak som myndighetene bør sette seg ned å studere, før de iverksetter praktisk politikk for å nå regjeringsvedtaket fra 2018. Myken er en øygruppe langt til havs, faktisk 32 kilometer fra fastlandet i Nordland fylke. Øyen var bosatt først og fremst av fiskere, men fulgte dessverre den samme trenden som mange andre slike øysamfunn, med dalende antall innbyggere og til slutt nedleggelse av fiskebruket som var hjørnesteinen i det lille samfunnet. En stund var antallet beboere på øya nede i en enkel familie, og en del tilreisende turister på sommerhalvåret. Roar Larsen fortalte at han tilfeldigvis strandet værfast på Myken, på vei til Lofoten i båt for noen år siden. Larsen fortalte at oppholdet og stemningen blant de menneskene han traff på Myken, var så spesiell at det var vanskelig å dra derifra når først været tillot videre seilas mot Lofoten. Larsen fortalte at det neste året besto i tanker rundt hva kan vi finne på, som gjør at vi kan få etablert noe på Myken, som gir oss en tilhørighet til stedet. Det var ikke på langt nær sikkert at det var destilleri som var målet, men når de først hadde bestemt seg for satsingen var hele det lille samfunnet involvert og engasjert for at det skulle lykkes. Den første tiden av etableringen var preget av dugnad. Så er det selvfølgelig mange timer med arbeid og en rekke investeringer som resulterte i den bedriften de har skapt i dag, og ikke minst de virkninger dette har hatt for det lille samfunnet som nå øker innbyggertall langt der ute på havet. Myken destilleri produserer whisky og gin, og har allerede fått produktene sine ut i markedet gjennom vinmonopolet. I dag er det hyppigere båtavganger til og fra øya, etablert butikk, restaurant og en gammel skole er bygget om til et helt spesielt hotell Myken B&B, seng og suppe.

Jeg har besøkt Myken en rekke ganger, det er en opplevelse jeg vil anbefale til deg, om du vil oppleve Norge på en litt annerledes måte i vakre Nordland. Det er etter hvert flere gründere, som har gjort lignende reiser som ildsjelene på Myken, på tross av utfordringer som geografi, økonomi og manglende tilrettelagt infrastruktur. 

 

Tilbake til utgangspunktet. Hva skal nå til for å nå dette flotte regjeringsvedtaket. Av og til kan det virke som om vi i det moderne storsamfunnet, ikke er helt i takt med slike drømmende Gründervirksomheter. Vi tenker ofte stort og enhetlig og at ting skal komme på plass veldig raskt, at alle som vil skape noe har noen helt spesifikke fellesnevnere for hva som skal til for å lykkes, rundt produktets økonomi og videre suksess. Sannsynligheten for at den nevnte typen gründervirksomhet har mange fellesnevnere, risikofaktorer og mål som en større bedrift, er relativt liten. Her er det behov for å tenke helt nye tanker rundt næringsdrift og behov for tilrettelegging. Vi må søke etter hvilke virkemidler som kunne resultert i at flere ønsket å ta en risiko, for å etablere denne typen bærekraftige bedrifter, med en stor innvirkning på samfunnet rundt bedriften. For storkjøkkenbransjen er tilskuddet av all mat og drikke etableringer, en viktig vekstfaktor for fremtiden.                      

Matnasjonen Norge