NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Horeca nummer 3-2021

BFSN årsmøtet må for andre gang i historien gjennomføres digitalt.

BFSN er en relativt liten bransjeforening i størrelse, selv om majoriteten av leverandørene innen storkjøkkenbransjen i Norge er medlemmer hos oss. I BFSN bruker vi det meste av vår tilmålte tid til å jobbe med de saker som ivaretar bransjens interesser mest. Det er ikke alltid en like enkel oppgave i prioriteringen og ofte skulle man ønsket seg bedre tid og tilgang på flere ressurser, som satte oss i stand til å gjennomføre enda flere av de oppgavene som bransjen ønsker at vi skal sette fokus på. På tross av størrelsen på foreningen har vi oppnådd ganske mye. Over 100 deltagere har gjennomført en av de 27 tilgjengelige kurs som BFSN tilbyr sine medlemmer, selv under et år som var preget av pandemi og nedstengning. Vi kan også nevne messer, konferanser og et betydelig nettverk i forvaltningen, direktorater og tilsynsmyndigheter. Gjennom år har hovedfokuset for styret og sekretariatet vert å se på mulighetene for å oppnå enda høyere medlemstilfredshet og aktivitet i organisasjonen. Det er også organisasjonsformen som blir den viktigste saken til behandling på vårt årsmøte i år. BFSN har forhandlet med NHO Service og Handel om muligheten for å gå inn som en del av NHO paraplyen og bli til NHO Service og Handel Storkjøkkenleverandørene. Et slikt spørsmål om endring av organisasjonsform må behandles i tråd med vedtektene og krever et minimum av at minst 2/3 eller 90% av våre medlemmer ønsker denne endringen. Styret er innstilt på at det uansett resultat i forhold til endring av organisasjonsform, så skal BFSN rustes til å bestå selv om det ikke skulle bli et tilstrekkelig flertall for forslaget som legges frem for årsmøtet.   

Som i 2020 må BFSN årsmøte også i 2021 gjennomføres digitalt i april. Vi håpet i det lengste at vi kunne gjennomføre medlems og årsmøtet i en hybrid løsning digitalt og fysisk, men dette viste seg dessverre å ikke bli mulig grunnet gjeldende smittevernregler.

I medlemsmøtet hadde vi satt opp ett innholdsrikt program med blant annet bidrag fra Bent Stiansen, Per Henrik Stenstrøm, Stig Rath og Thomas Leikvoll. Dessverre går dette programmet ut, men vi håper å kunne invitere de samme til en senere anledning.

Storkjøkkenbransjen er jo en sosial bransje som setter stor pris på det å kunne møtes til faglig og sosial omgang med samarbeidspartnere og konkurrenter.

Vi har lagt bak oss noen historiske og hektiske år i bransjeforeningen.

Perioden har i stor grad vært preget av pandemien og veien videre for BFSN. Det er tid for å berømme og takke de som har deltatt aktivt i styrevervene fra årsmøtet i 2019 og 2020. Det å ha et styre som deltar med stort engasjement, eierskap, innspill og synspunkter samt det å evne å sette seg inn i styremedlem rollen, er helt avgjørende for en bransjeforening som er eid og finansiert av våre medlemmer. Styret har i perioden vert sammensatt av

Hennig Brun som er Corporate Account Manager i Ecolab AS Henning har hatt rollen som styreleder I BFSN siden årsmøtet i 2019.

Styremedlemmene i perioden har vert:

Marita H Løhren. Daglig leder i Foodtech Interiør og Storkjøkken AS.

Gurdrun Windsand-Pettersen. Daglig leder i Norrøna Storkjøkken AS

Espen Tho. Salgsdirektør i Miele AS

Bård Arne Fallrø. Daglig leder i Arne L Fallrø AS

Tore Engebakken. Daglig leder i Delesalg AS

Varamedlem

Jostein Treverket. National Sales Manager i Hoshizaki Norge

Tusen takk for en uvurderlig innsats for BFSN til alle tillitsvalgte gjennom hele perioden.

Er det viktigst å være størst, faglig bredest, eller er det å være mest mulig relevant for bransjen?

Vi gratulerer Norges varemesse med sin nyvinning Umami. Etter å ha lest om arrangementet konkluderer vi med at de fortsetter sin ferd med sitt nye Umami i en retning som i hovedsak ser ut til å hanlde om å bli størst, bredest og kanskje dyrest, uten økt fokus på bli mere relevant. Dette understreker BFSN sin erfaring av at tiden var moden for et taktskifte for den viktigste møteplassen for vår bransje inn i fremtiden.

Vår nye messe Gastro X Professional i 2022 tar mål av seg til å bli en motpol til det Umami ønsker å fremstå som. Gastro X skal fylles med aktuelle, relevante utstillere og et innhold og faglig program som først og fremst styres av bransjen selv og har et kostnadsnivå for utstillerne som bidrar til å løfte frem næringen som ble hardt rammet av pandemien.

Årsmøtet 2021 SMAK