NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Horeca tekster fra 2007 til 2015

2007.05 BFSN i går, i dag og i morgen
2007.06 Nytt hygieneverk i Norge.
2007.07 BFSNs bokutgivelser
2007.08 Mot slutten av året
2008.01 Nytt og aktuelt
2008.02 Miljøvennlig storkjøkken?
2008.03 Ditt og mitt miljøansvar
2008.05 NM i maskinoppvask
2008.04 Oppvaskvask
2008.06 Storkjøkkenutstyr
2008.07 Teknisk vedlikehold
2008.08 Mot slutten av året
2009.01 Smak09
2009.02 Vel blåst!
2009.03 Temperatur i oppvaskmaskiner
2009.04. Nedkjøling av mat
2009.05. Hva får vi for pengene?
2009.06 Om temperaturer i sluttskylling oppvask
2009.07 I disse økonomisk utfordrende tider
2010.01 Smilefjes
2010.02 Nytt hygieneregelverk
2010.03. Propangass og naturgass i storkjøkken
2010.04 Sommerhilsen
2010.05 NM i Makinoppvask 2011
2010.06 Markedsendringer
2010.07 Vedlikehold av gass storkjøkkenutstyr
2010.08 Vannskader og endret regelverk
2011.01 Velkommen til Smak 2011
2011.02 Smak 2011 - suksess!
2011.03 Godt salg - godt kjøp
2011.04 Utfordringer i Najonale retningslinjer
2011.05 Bjørn Arild Eliassen til minne
2011.06 En stor og vikltig bransje
2011.07 Høsten er messetid
2011 08 Næring for læring
2012.01 CE- direktivene skal hjelpe oss til en trygg hverdag
2012 02 Teknisk servive i storkjøkkenbransjen
2012 03 Elektroreparatørfaget og praktisk fagprøver
2012.04 Sentralkjøkkenets død
2012.05 En bransje i stadig endring
2012.06 Storkjøkkenbransjens IKT løsning
2012.07 Smak 2011
2012.08 Mot slutten av året
2013.01 God drift og energieffektivisering
2013.02 Den billigste og mest miljøvennlige energien
2013.03 God og lønnsom storkjøkkendrift
2013.04 Sommerhilsen
2013.05 Er du klar for NM?
2013.06 F-gass forordningen
2013.07. Klimaendringer- også vårt ansvar
2013.08  Priser og miljø 
2014.01 Året som var og året som er 
2014.02. Bransjetreffet Smak
2014.03. Fremtidens IT- teknologi på storkjøkkenet
2014.04. Henrik sier at systemet er genialt!
2014.05. Smilefjes innføres i Norge
2014.06. Lovlig vedlikeholdsarbeid
2014.07 Offentlige anskaffelser - en attraktiv salgsmulighet?
2015.01. Nytt år med medlemsoversikt 2015
2015.02. Gi kjøkkenet et bedre arbeidsmiljø
2015.03. Bilkjøring uten sertifikat! Forskrifter om gassapparater og utstyr
2015.04. Litt takk for meg og masse sommerhilsen
2015.09. Ny leder på plass
2015.11 Storkjøkkenmaskiner online og virtualisert
2015.07 Markedsplassen

Horeca før 2016