NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Jarl Rasmussen til minne


 

Storkjøkkenbransjens senior Jarl Rasmussen sovnet stille inn på Klukstuen Omsorgssenter på Hamar 6.august, 80 år gammel.


 Rasmussen ble utdannet til kjølemontør hos kjølefirmaet Nash Kelvinator C. Paaske AS (senere Finsam AS) i Oslo tidlig på 1960 tallet. Han var kjølemontøren som også hadde kvaliteter som tegner, konstruktør, oppfinner, produktutvikler og ikke minst stor dyktighet innen markedsarbeid, salg og gjennomføring av prosjektleveranser til kunder innen storkjøkkensektoren. Etter hvert ble all hans arbeidstid viet til disse oppgavene.

 Rasmussen konstruerte og satte i produksjon elementbygde kjølebenker og kjøleskap. Dette var produkter som kunne monteres i ønskede størrelser og utførelser på brukerstedet helt uavhengig av vanskelige inntransporter og adkomster til kjøkken. Nytt og moderne kjøleutstyr ga helt nye muligheter for god og rasjonell oppbevaring og arbeid med kjølte matvarer i alle typer storkjøkken. De nye kjøleproduktene ble en suksess, og omsetning økte sterkt gjennom egne leveranser og gjennom forhandlere over hele landet. Rasmussen bygde opp en storkjøkkenvirksomhet i Nash Kelvinator i alt fra levering av enkeltkomponenter til komplette storkjøkkenanlegg.

       På slutten av 1960 tallet fikk Rasmussen tilbud om å bli salgssjef hos storkjøkkenleverandøren Pewal Catering utstyr AS, hvilket han takket ja til. Etter hvert ble han aksjonær i selskapet, og sammen med gode kollegaer ble selskapet en av Norges ledende leverandører av storkjøkkenutstyr.

 I 1987 flyttet Rasmussen til Hamar, og ble da salgssjef og aksjonær i Frost Team AS som var leverandør av storkjøkken- og kommersielle kjøle og fryseanlegg. Selskapet etablerte egen Osloavdeling, bygde eget bygg på Rudshøgda og ble importør av produkter som ble levert til egne prosjekter og til videreforhandlere over hele landet. I 1998 inngikk Frost Team i den norske avdeling av det finske konsernet Hackman Metos.  Rasmussen arbeidet som salgssjef i Metos AS til han ble pensjonist, og også etter oppnådd pensjonsalder benyttet i prosjektplanlegging, som mentor og med annen bistand inntil Alzheimer - sykdommen gjorde det umulig å fortsette.

Rasmussen var godt likt og veldig respektert av kolleger, kunder og samarbeidspartnere. Han var av de aller dyktigste og mest markante i den norske storkjøkkenbransjen gjennom et langt arbeidsliv. I mange år opptok prosjektering og leveringer av hotellprosjekter til Choice og Arthur Buchardt mye av Rasmussens tid. Ellers vil det føre alt for langt å prøve og nevne de storkjøkken han har prosjektert og levert til. Det er svært mange, og de representerer omsetning på mange hundre millioner kroner. Skulle en kunde trekkes spesielt fram så må det være Den norske Turistforening. Ved modernisering og ombygging på de mange betjente hyttene med kljøkken fikk han kombinert godt arbeid med besøk i fjellheimen sommer og vinter - til fots, på ski, med beltekjøretøy og helikopter. Ingen andre kunne gjøre disse jobbene så sporty og med slike resultater og stor glede som Jarl Rasmussen. For han hadde alltid stor interesse for sport og friluftsliv. I yngre år var han turner og aktiv skøyteløper. Senere ble han internasjonal dommer innen sporten synkronsvømming, og i senere år aktiv golfspiller med priser nasjonalt og internasjonalt. Han var æresmedlem i Atlungstad Golfklubb, og også i alle år aktiv i Hamar Rotary Klubb.

 

En hedersmann, god kollega og familemann har gått bort, og han etterlater seg kona Lajla, datter Jorunn, barnebarn og oldebarn. Vi lyser fred over Jarl Rasmussens minne.

Arne Dalseng

 

Til minne