NYHETER 


 

 

Knut Dennis Johnsen til minne

Vi har fått den triste meldingen at Knut Dennis Johnsen døde 13. februar etter å ha vært pleietrengende noen år. Han ble 89 år gammel.

Knut Dennis var den aller første styreleder/ formann i BFSN, valgt på det konstituerende møte i forbindelse med stiftelsen av BFSN den 13. juni 1977. Knut Dennis var en av de aller viktigste initiativtakerne for å få etablert BFSN. 

Vi sender de varmeste kondolanser til de nærmeste pårørende. 

Det er med stor takknemlighet vi minnes Knut Dennis for alt han la ned av arbeid for bransjen og BFSN. Vi lyser fred over Knut Dennis sitt minne.  

Foto: BFSN 

  

Til minne